Artikel från Göteborgs universitet

I USA är politikerna betydligt äldre än den genomsnittliga väljaren. Det är även svårt för unga kandidater att nå högre politiska poster. Situationen riskerar att undergräva ungas intresse för demokratin, visar forskning från Göteborgs universitet.

Personer under 30 år utgör hälften av världens befolkning. Samtidigt visar tidigare forskning att bara två procent av politiker i lagstiftande församlingar är under 30 år.

– Unga vuxnas relativa frånvaro i politiken kan bidra till vad vi kallar den onda cirkeln av politisk alienation bland unga. Det kännetecknas av låg närvaro av unga i parlament, lågt valdeltagande och lågt politiskt intresse, faktorer som kan förstärka varandra, säger statsvetaren Aksel Sundström vid Göteborgs universitet.

Rejält åldersglapp i USA

Underrepresentation av unga är ett stort problem i USA. Flera av de mest inflytelserika amerikanska politikerna är betydligt äldre än sina väljare.

President Joe Biden har fyllt 80 år och är den äldsta presidenten i USA:s historia. Senatens minoritetsledare Mitch McConnell är 81 år gammal och Donald Trump, som har tillkännagivit att han än en gång kandiderar till att bli president, blir 78 år under valrörelsen år 2024.

Ett annat exempel är att medelåldern för en ledamot i representanthuset var 58 år under mandatperioden 2020-2022. Det är ungefär 20 år äldre än genomsnittsamerikanen.

– Och åldersglappet mellan väljare och valda har ökat. Mellan 1981–2021 ökade medelåldern bland ledamöterna med tio år, säger Aksel Sundström.

Donald Trump har, trots sina 76 år, inga planer på att trappa ner. Han siktar på att bli president igen 2024.

Få unga nomineras

Det är inte känt sedan tidigare var i processen unga kandidater försvinner i de amerikanska valen. Aksel Sundström och en amerikansk forskare har därför undersökt nomineringar av kandidater, urval av kandidater i primärval samt åldern på de kandidater som vann valen till representanthuset i USA år 2020. Analysen baseras på 1661 kandidater.

– Både demokrater och republikaner nominerade en relativt liten andel unga vuxna framför medelålders. I urvalet av kandidater var genomsnittsåldern 51,5 år. Endast runt 11 procent av alla kandidater var 35 år eller yngre.

Yngre klarar sig sämre

I valrörelsen klarade sig de unga kandidaterna sämre än de äldre. Vinnarna i primärvalen var genomsnitt 54 år gamla och de som slutligen blev invalda i representanthuset var i genomsnitt 58 år.

– Vi ser ett starkt samband mellan ålder och det vi kallar valkapital. Det innefattar erfarenhet av tidigare val och politiskt arbete, stöd från partierna och möjlighet till finansiering av kampanjer. Ofta placerar partierna unga kandidater i distrikt där de har små chanser att vinna och det är problematiskt.

Ledarnas höga ålder anses problematisk

Men mätningar i USA visar att amerikanerna inte har något emot unga. Enligt en undersökning från CBS News från september 2022 uppger 47 procent att politiken skulle bli bättre om det fanns fler unga i politiken.

–  En annan mätning i USA visar att 9 av 10 amerikaner tycker att 75 år borde vara maxåldern för att få tillträda som president.

Forskarna har också studerat problemet med underrepresentation av unga globalt, vilket presenteras i en ny bok. Boken är den första att belysa fenomenet och visar varför unga lyckas bättre att nå politiska poster i vissa länder och inom vissa partier.

Förlegade regler för valbarhet

Forskarna pekar ut ett par faktorer som skulle kunna leda till en bättre representation av unga i maktpositioner. I flera länder, inklusive USA, finns åldersgränser för vilka vuxna som får ställa upp i val.

– I USA är gränsen för representanthuset 25 år och för senaten 30 år. Dessa förlegade och godtyckliga åldersregler bryter enligt oss mot demokratiska principer. Budskapet blir ju i förlängningen att de unga inte välkomnas att delta i politiken. Sverige är ett av mycket få exempel på länder där unga faktiskt har hög närvaro i riksdagen, säger Aksel Sundström.

Studie:

Young adults’ under-representation in elections to the U.S. House of Representatives, Electoral Studies.

Boken med samma tema: Youth without Representation: The Absence of Young Adults in Parliaments, Cabinets, and Candidacies, University of Michigan Press.

Kontakt:

Aksel Sundström, statsvetare vid Göteborgs universitet, aksel.sundstrom@pol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera