Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män med högre utbildning och högre inkomst har en förhöjd risk att dö efter att de förlorat sin partner. Bland änkor är däremot låg inkomst en riskfaktor, visar en avhandling vid Stockholms universitet.

Forskning har tidigare visat att både änkor och änklingar har en högre risk att dö i förtid jämfört med personer som har sin partner kvar i livet. Men nu visar en avhandling att det ser olika ut för män och kvinnor.

Överdödligheten är högre bland änklingar i grupper med högre inkomst och utbildning. Bland kvinnor är det tvärtom. Här finns istället högre överdödlighet bland änkor som har det sämre ställt.

– Det var lite förvånande att överdödligheten bland änklingar är högre i grupper med högre utbildning och inkomst än i grupper med lägre utbildning och inkomst. Det verkar som att förlora sin partner tar bort något av den positiva effekten av hög socioekonomisk status för hälsa och livslängd för män, säger forskaren Filip Dabergott som skrivit avhandlingen vid Stockholms universitet.

Förlorar råd och stöd

Han tror att det delvis beror på att dessa män oftare är gifta med kvinnor som också har högre socioekonomisk status, till exempel högre utbildning.

Tidigare forskning har visat att män med en högutbildad partner har en fördel när det kommer till hälsa och livslängd, oavsett deras egen utbildningsnivå. Det bekräftas också av avhandlingen.

– De har sannolikt en fördel i att de oftare har tillgång till vård och stöd från en partner med god kunskap om sambandet mellan hälsa och livsstil, och vikten av att söka hjälp när man är sjuk till exempel. När kvinnan dör verkar inte den här fördelen hänga kvar. Då blir tappet för de här männen högre jämfört med för andra män, säger Filip Dabergott.

Kvinnors ekonomi drabbas när partner dör

Bland änkor var överdödligheten högre i grupper med lägre inkomst, medan inget tydligt samband syntes när det gäller utbildning. I grupperna med lägst utbildning och inkomst var överdödligheten högre bland änkor än bland änklingar.

– Det kan hänga ihop med att fler kvinnor drabbas av relativ fattigdom efter att deras partner gått bort, vilket till exempel kan göra att de har svårare att bo kvar i sin bostad eller hitta en ny lämplig bostad som motsvarar deras behov efter att partnern har gått bort.

Tillgång till vård skiljer sig

En annan bidragande orsak skulle kunna vara diskriminering inom vård och omsorg, något som Socialstyrelsen rapporterat om tidigare, menar Filip Dabergott.

– Man har sett att det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller tillgången till vård. Kvinnors behov av till exempel hemtjänst bedöms på ett mer restriktivt sätt och man har kunnat se att kvinnor i genomsnitt får vänta längre på behandling av sjukdom och oftare får otillräcklig vård och felaktig medicinering, säger han och fortsätter:

– Liknande diskriminering har påvisats när det gäller socioekonomisk status. Kvinnor med lägre utbildning och inkomst är därför troligen särskilt utsatta, vilket skulle kunna vara en delförklaring till att änkorna hade en högre överdödlighet än änklingarna i grupperna med lägst utbildning och inkomst, säger Filip Dabergott.

Gruppen äldre blir allt större

Avhandlingen visar även att överdödligheten bland änkor och änklingar har ökat kontinuerligt sedan 1970-talet jämfört med dem som har kvar sin partner i livet. Ökningen var något större bland änkor.

– Det skulle kunna bero på att allt fler blir änkor och änklingar senare i livet. Effekten av att ens partner dör förstärks då av att man ofta också har en rad åldersrelaterade sjukdomar.

Att forska om hur dödlighet och folkhälsa förändras över tid är viktigt för att kunna göra något åt växande samhällsproblem som ojämlikhet, menar han.

Frågan är mycket aktuell med tanke på att gruppen äldre växer eftersom vi lever allt längre. Utvecklingen går även snabbt eftersom den stora gruppen som föddes på 1940-talet nu håller på att nå de äldsta åldrarna.

– Det kommer göra att de här frågorna blir ännu mer aktuella i framtiden, säger Filip Dabergott.

Avhandling:

The widowhood effect – Studies on mortality among Swedish widows and widowers, Stockholms universitet.

Kontakt:

Filip Dabergott, doktor i demografi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, filip.dabergott@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera