Artikel från Göteborgs universitet

Offentlig sektors förmåga att utveckla och använda digitala tjänster och verktyg minskade under förra året. Orsaken var bland annat en tendens att nedprioritera utvecklingsinsatser under coronapandemin. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.

Resultaten presenteras i statusrapporten ”Digital mognad i offentlig sektor” som varje år ger en helhetsbild av svenska kommuners-, regioners- och statliga myndigheters förmåga att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen. Det vill säga hur bra de är på att hantera övergången från analoga till digitala välfärdstjänster och utveckla sin verksamhet med hjälp av tekniken.

Analysen visar att andra året av pandemin hämmade den digitala utvecklingen. Offentlig sektors digitala mognad minskade med två procentenheter under 2021, från 53 till 51 procent, enligt den metod för mätning som forskare vid Göteborgs universitet tagit fram på uppdrag av Regeringskansliet.

– De offentliga organisationerna har varit nödgade att fokusera på kortsiktiga omställningsfrågor för personal och verksamhet, varför de har nedprioriterat det digitala utvecklings- och förändringsarbetet, säger Johan Magnusson, professor i informatik.

Pandemin hämmade digital utveckling

Enligt Johan Magnusson är det inte direkt förvånande att pandemin påverkat arbetet med att ta fram nya digitala tjänster för medborgarna. Men att utvecklingen backar bör vara en ögonöppnare för hela den offentliga sektorn och styrande politiker.

– Innan pandemin fanns det en utbredd känsla av att Sverige var på rätt väg med digitaliseringen. Nu finns det fakta på att vi går i fel riktning, vilket är första steget till ett uppvaknande, säger han.

I årets rapport har 126 organisationer från offentlig sektor deltagit med över 6 000 svarande. Och det framgår tydligt att organisationerna har svårt att arbeta parallellt med de digitala tjänster som redan finns, samtidigt som de utvecklar nya tjänster.

– Det betyder att tidigare digitala system som finns kvar, exempelvis skolplattformar i kommunerna, tar resurser och hindrar framtida utveckling, säger Johan Magnusson.

Målet är att bli bäst i världen på digitalisering

Enligt regeringen och dess nationella digitaliseringsstrategi är det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, bland annat för att utveckla landets gemensamma välfärd.

– Förhoppningen är att rapporten kan utgöra ett evidensbaserat beslutsunderlag för såväl offentliga verksamheter som för policyarbete kring digitalisering, säger Johan Magnusson.

Rapport:

Statusrapport ­– digital mognad i offentlig förvaltning (pdf)

Kontakt:

Johan Magnusson, professor i informatik, johan.magnusson@ait.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera