Kvalster av typen Dermatophagoides pteronyssinus Bild: Gilles San Martin from Namur, Belgium, CC BY-SA 2.0
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Astmatiker ska undvika kvalster. Kvalsterallergi, och enbart det faktum att en astmatikers luftvägar exponeras för kvalster, ökar risken för infektioner, visar ny forskning.

När astmatikers luftvägar exponeras för kvalster försämras immunresponsen vilket kan leda till ett nedsatt immunförsvar. Personer med förkylningsastma kan då lättare drabbas av sekundära virus- och bakterieinfektioner.

Därför bör astmatiker undvika kvalster och de patienter som dessutom är allergiska mot kvalster bör överväga att genomgå så kallad hyposensibilisering, menar forskarna bakom en nyligen publicerad studie i tidskriften Allergy.

I en tidigare studie har professor Lena Uller och hennes forskargrupp visat att kvalster, jämfört med andra vanliga allergener, orsakar en kraftigare inflammatorisk respons i lungans epitelceller hos astmatiker i. Lung-epitelcellerna är en barriär som ska skydda lungorna mot farliga mikrober och partiklar som vi andas in.

Och kliniska data har visat att astmapatienter med allergi oftare får antibiotika utskriven jämfört med icke allergiska astmatiker, berättar Samuel Cerps, postdoktor inom respiratorisk immunologi vid Lunds universitet.

– Det antyder att allergi är en riskfaktor till bakteriella infektioner och det gjorde oss intresserade av att studera hur exponering för kvalster påverkar astmatikers immunförsvar vid virus- och bakterieinfektioner.

Epitelceller utsattes för kvalster och sen virus

Med hjälp av borstprov i lungan samlade forskarna in och odlade upp epitelceller från astmatiker, både med och utan kvalsterallergi. Därefter exponerades cellerna för kvalster i ett dygn innan de utsattes för virus. På så vis kunde forskarna i cellodling undersöka hur en virusinfektion påverkar immunförsvaret mot följdinfektioner av både virus och bakterier.

– Resultaten visade att allergi mot kvalster i sig var en faktor som försämrade astmatikers virusförsvar, det vill säga, epitelcellerna var sämre på att producera antiviralt interferon. Vi såg också att direkt exponering av kvalster, oavsett patientens allergistatus, minskade luftvägscellernas produktion av både antivirala och antibakteriella proteiner i samband med virusinfektion, förklarar Samuel Cerps.

Kvalster försämrar försvaret

Lena Uller och Samuel Cerps menar att studiens resultat är viktiga då det ökar förståelsen för hur allergi och vårt medfödda immunförsvar samverkar i luftvägarna.

– Den visar att kvalsterallergi, och enbart det faktum att en astmatikers luftvägar exponeras för kvalster, ger ett sämre försvar mot infektioner. Därmed understryker studien betydelsen av kvalsterfri miljö, förklarar Lena Uller och fortsätter:

– Studiens resultat tyder på att astmatiker bör undvika kvalster och att de patienter som dessutom är allergiska mot kvalster eventuellt bör genomgå så kallad hyposensibilisering, immunoterapi, mot kvalster för att öka sin tolerans för detta allergen. Behandlingen skulle kunna leda till färre infektioner och därmed en bättre livskvalitet.

I ett kliniskt samarbete undersöker forskarna nu vidare i vilken utsträckning hyposensibiliering mot kvalster hos astmatiker leder till en förbättring av astmalungans försvar mot bakterier och virus.

– Att på sikt förstå vilka komponenter i kvalster som hämmar kroppens försvar mot virus och bakterier kan leda till utveckling av nya läkemedel som just blockerar dessa komponenter. Det är viktigt att koppla denna målsättning till försök att minska den antibiotikaresistens som finns i samhället, säger Lena Uller.

Kvalster trivs i sängen

Husdammskvalster är ett samlingsnamn för flera olika kvalster runt om i världen. Benämningen är missvisande, då kvalstren sällan befinner sig i dammet, utan föredrar mörkret i tjocka textilier, till exempel i din säng, i soffan eller i tjocka mattor. Faktum är att de dör vid ljuskontakt

Kvalster saknar ögon och lungor, och andas direkt genom huden. Eftersom de inte kan dricka är de helt beroende av omgivningens fukt. Livslängden är cirka en månad och under den tiden tid kan honan lägga 50–100 ägg.

Ute i naturen lätt faller kvalstren lätt offer för predatorer eller förintas av solljus, därför trivs de fint i den reglerade inomhusmiljön. Allra bäst mår de i temperaturer på 20–25°C och i en relativ fuktighet av 60–80 procent.

Hur blir man kvitt kvalster?

  • Se till att ventilationen är god. Öppna och se till att det finns fönsterventiler, rengör ventilationsdon. Vädra.
  • Kontrollera luftfuktigheten i bostaden – den relativa luftfuktigheten bör vara <45% vintertid. Om det är kondens på fönstren är luftfuktigheten för hög.
  • Minska luft-fuktigheten genom bättre ventilation och låt sängen ligga och lufta ett tag innan du bäddar. Undvik att torka tvätt inne om ventilationen är dålig.
  • Tvätta kudde, täcke och sängkläder regelbundet i minst 60 °C.
    Åtgärda eventuella fuktskador.

Källa: Astma- och allergiförbundet

Vetenskaplig artikel:

House dust mite sensitization and exposure affects bronchial epithelial anti-microbial response to viral stimuli in patients with asthma Allergy.

Kontakt:

Lena Uller, professor i immunologi vid Lunds universitet, lena.uller@med.lu.se
Samuel Cerps, postdoktor vid respiratorisk immunologi, Lunds universitet, samuel.cerps@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera