Bild: Stella Jacob/Unsplash.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Precis när vi vant oss vid förkortningar som VR, AR och IoT lanserar techvärlden nya begrepp som metaverse och XR.

Men orden är inte bara buzzwords, menar professor Theo Kanter. Den nya tekniken kan hjälpa oss att möta samhällsutmaningar.

Vad är egentligen metaverse? Ordet myntades i science fiction-litteratur på 1990-talet, och fick ett rejält uppsving när Facebookgrundaren Mark Zuckerberg gick ut och förkunnade att Facebook byter namn till Meta.

– Metaverse handlar om att virtuella världar kopplas ihop med den fysiska världen. Vissa uppfattar det som att öppna en dörr till ett nytt universum, en sammanhållen digital värld. Jag ser det snarare som att det finns många digitala upplevelser som vi kan gå in i, och de kan överlagras med den verkliga världen.

Det säger Theo Kanter, professor på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. Under sin forskarkarriär har han på olika sätt undersökt hur ny teknik och intelligenta tjänster kan flyttas närmare människor, och hur gränser mellan verkligt och virtuellt suddas ut.

– Metaverse kan innebära nya affärsmöjligheter, du kan till exempel driva en gruva eller umgås på stan i en digital värld. Facebooks intresse handlar förstås om att aggregera mer data. Men det finns också större värden i det. Jag tror att vi kommer få se nya värdekedjor, nya partners och nya sätt att lösa samhällsproblem, säger Theo Kanter.

Liten akronymlista

  • IoT står för internet of things, eller ”sakernas internet” på svenska. Det är teknik som gör att vardagsföremål, som kylskåp, kläder och bilar, kan styras och utbyta data över nätet. Distribuerad IoT betyder att föremålen kommunicerar direkt med varandra, utan att behöva gå via en central molntjänst.
  • VR står för virtual reality, eller ”virtuell verklighet” på svenska. Genom att ta på dig ett VR-headset ser du en datorsimulerad verklighet framför dig och kan uppleva att du rör dig och agerar i den världen.
  • AR står för augmented reality, eller ”förstärkt verklighet” på svenska. AR-teknik adderar fiktiva objekt till vår fysiska verklighet. Ett exempel är appen Pokémon Go där spelarna jagar digitala monster som placerats ut i den miljö som spelarna ser runt omkring sig.
  • MR står för mixed reality, eller ”blandad verklighet” på svenska. MR integrerar VR och AR.
  • XR står för extended reality, eller ”utökad verklighet” på svenska. XR är ett samlingsbegrepp för VR, AR och MR.

Missuppfattningar kring AI

Han är tveksam till begreppet artificiell intelligens, AI, och vill hellre prata om teknikområdet som en pågående automatisering där intelligensen blir rörlig och kan ta plats i saker.

– Många tror att AI handlar om att replikera människan, men det är en missuppfattning. Egentligen rör det sig om nästa steg i en automatisering. Begreppet ”ambient intelligence” beskriver hur intelligensen flyttar ut i människors omgivning, där vi rör oss.

Theo Kanter har studerat detta i ett projekt kring äldre människors omsorg och hälsa. En del äldre känner oro när de är ensamma och har stort behov av närvaro. Anhöriga kan ha svårt att räcka till, även om Skype och andra tjänster är till stor hjälp.

– Vi ville gå ett steg längre och använde oss av sensorer och kameror i de äldres hem. Målet var att de äldre och deras anhöriga skulle kunna vara med i – och vara medvetna om – varandras sammanhang i högre grad.

Försöket föll väl ut. Via tekniken registrerades rörelsemönster så att vårdpersonal och anhöriga fick veta om den äldre personen inte rörde sig som vanligt. Spisvakt och översvämningslarm i badrummet bidrog till en känsla av säkerhet: De äldre personerna kände sig trygga och sedda, snarare än övervakade.

– Det här är ett exempel på ”ambient intelligence”, smarta funktioner i närmiljön som låter människor leva sina liv som vanligt. De behöver inte ha på sig ett särskilt armband som registrerar allt, säger Theo Kanter.

Kulturella upplevelser i XR

XR – som står för ”extended reality” – är ett nytt sätt för människor att mötas och ta del av olika intryck. I projektet Prompter utforskade Kanter och hans kollegor hur våra upplevelser kan förflyttas till virtuella rum som är överlagrade på verkligheten. Studien genomfördes i samarbete med Kungliga dramatiska teatern i Stockholm.

– Som besökare vill jag kanske promenera runt inne på Dramaten och runt själva byggnaden, ta del av upplevelser och dela dem med andra besökare i realtid. Det är fullt möjligt, säger Theo Kanter.

– Verksamheter som Dramaten vill engagera och involvera sin publik, inklusive internationella besökare, på ett nytt sätt. För Facebook har sättet att mötas i Metaverse identifierats som en överlevnadsfråga.

Upplev Dramaten i XR – se filmen från forskningsprojektet Prompter

I dag lutar vi oss alltmer mot enorma plattformar som Facebook, Google, Microsoft och Apple som förser oss med tjänster. Vår information lagras i molnet – en plats som för många känns diffus och avlägsen.

– Vad händer om någon drar ur kontakten, frågar Theo Kanter retoriskt.

– Vill vi gå mot ett samhälle där allt är beroende av en tredje part? Där våra självkörande bilar spårar ur totalt om de tappar kontakten med molnet?

Sensorer som snackar med varandra

Själv vill han i stället se ett skifte där användarna återfår kontrollen över sin information för att kunna fatta smarta beslut. Och han menar att utvecklingen inom sakernas internet – IoT – går åt det hållet.

– I dag ser vi en galopperande ökning av sensorer i prylar vi äger, och i vår miljö. Smarta saker på oss eller i vår omgivning måste kunna handla på egen hand för att tillhandahålla olika tjänster som underlättar vardagen.

– Nästa steg är det vi kallar distribuerat IoT. Det innebär att sensorerna på allvar börjar prata med varandra, så att våra prylar kopplas till varandra helt sömlöst – utan att behöva gå via molnet, säger Kanter.

Det innebär inte att molnet kommer att försvinna. Men för snabb kommunikation mellan användare finns ingen anledning att ta omvägen via molnet, menar han.

– Vi kan inte vänta på att molnet ska analysera vår data, till exempel när vi använder platstjänster i trafiken. ”Nu” måste vara nu, inte för två minuter sedan. Då kommer jag att krocka. Molnet är viktigt, men behövs framförallt för att analysera och överblicka allt som sker.

Förstärkt roll för staten

När tekniken flyttar allt närmare medborgarna och bidrar till att lösa samhälleliga utmaningar bör staten ta ett större ansvar, anser Theo Kanter. Med ökad tillgänglighet behövs också ökad säkerhet. Många är omedvetna om att programvara de laddar ner kan dela den egna informationen till andra parter. De vet inte vilken lagstiftning som gäller i landet som äger IoT-plattformen, vad den smarta pluggen för motorvärmaren är uppkopplad mot, eller vad robotdammsugaren gör med informationen från kameran.

– Jag skulle vilja komma tillbaka till det samhällskontrakt vi hade tidigare, och förstärka staten som en god aktör. Det behöver finnas en gemensam infrastruktur med regelverk och verktyg som det går att lita på.

– Ingenting är kört! Men vi måste fundera över hur vi vill att vår framtid ska se ut, säger Theo Kanter.

Vetenskaplig artikel:

The Metaverse and eXtended Reality with Distributed IoT.

Kontakt:

Theo Kanter, professor på institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet,  kanter@dsv.su.se

Artikeln har tidigare publicerats på Stockholms universitets hemsida.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera