Artikel från Göteborgs universitet

Hur kommer det sig att Arktis värms upp mer än dubbelt så snabbt som resten av planeten? Forskare vid Göteborgs universitet tror att de hittat en av förklaringarna.

Vid Arktis har havsisens tjocklek sommartid minskat med närmare 65 procent jämfört med 1970-talet. Det här är processer som påverkar väder och klimat över hela världen.

– Den grundläggande frågan vi ville ha svar på var varför havsisen smälter så snabbt i Arktis. Isens utbredning sommartid har nästan halverats sedan 1980-talet och tjockleken minskat till en tredjedel. Minskande havsis är ju en symbol för pågående global uppvärmning, säger Céline Heuzé, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Varmt vatten från Atlanten påverkar

Det är svårt att mäta vintertid i Arktis. Men genom att isbrytaren Polarstern frös fast i isen och flöt vidare med isflaket, kunde forskarna få mätresultat kontinuerligt. Inte bara temperatur, vindstyrka och salt- och koldioxidhalt mättes, utan hundratals miljöparametrar registrerades för hav, luft, is och snö, ekosystem och kemi i centrala Ishavet över en hel årscykel.

– Det viktigaste vi hittills sett är effekten av det vi kallar ”atlantifieringen”, när varmt vatten från Atlanten drar in i Arktis. Resultaten visar att påverkan var kraftigare än förväntat. Det varma vattnet nådde längre in i Arktis än vi tidigare trott, och djupare ner.

Vattentemperaturen ökat med fem grader

Det varma Atlantvattnet tar över kallt Arktisvatten med resultatet att havstemperaturen vid 100 meters djup ökade från cirka minus 1,8 till plus 3 grader.

– Vi såg också mer uppblandning av varmare och kallare vatten än förväntat. Troligen beror det på att den tunnare havsisen lättare påverkas av vinden och det i sin tur ökar vattenblandningen.

När vattnet blandas blir ytvattnet under isen varmare och isen smälts underifrån.

– Vi såg dessutom att det lager av smältvatten, som skapas när havsisen börjat smälta, försvann väldigt snabbt efter en storm. Det är inte bra eftersom vi tror att smältvattnet skyddar havsisen temporärt från att smälta ännu mer. Som jag förstår är detta första gången detta har kunnat ses. Men det är otydligt vad det innebär för ekosystemet.

Snö är en viktig faktor

Snön i Arktis är också en viktig faktor för klimatet och det komplicerar de klimatmodeller som finns för närvarande.

Snön skyddar havsisen från solen. Den reflekterar bort mer ljus än is, som har en blå ton och lättare absorberar ljus.

– Modellerna funkar inte just nu, eftersom snöns påverkan är mer komplicerad än vad som syns i dagens klimatmodeller. Och i Arktis just nu ändrar sig snön hastigt i takt med temperatur och fuktighet.

Vädret inte som förväntat

Klimatmodellerna måste modifieras eftersom Arktis är regnigare och varmare än förväntat och vinden kraftigare.

– Atmosfärstryck och vindsystem – med starka stormar vintertid, tillsammans med tunnare is – påverkar klimatet i Arktis. Isens botten i havet är inte platt utan har struktur, så när vinden i luften sätter isen i rörelse trängs kallt vatten allt längre ned av ökad blandning och havsvattnet närmast isen blir varmare.

Under expeditionen visade det också sig att isbrytaren Polarstern drev med isen snabbare än förväntat. På sju månader avverkade man den sträcka som tog tre år för upptäcktsresanden Fridtjof Nansen (norsk upptäcktsresande som reste till Arktis i slutet av 1800-talet, redaktionens kommentar).

Vetenskapliga artiklar:

Overview of the MOSAiC expedition: Physical oceanography.

Overview of the MOSAiC expedition—Atmosphere.

Overview of the MOSAiC expedition: Snow and sea ice.

Kontakt:

Céline Heuzé, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, celine.heuze@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera