Hedvig Jalhed och en besökare i operan Reich of Rán. Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att låta besökare delta i en opera ger nya insikter om så kallad immersion. Begreppet innebär att besökaren uppslukas av det som händer i operan och blir en del av handlingen.

Med inspiration från levande rollspel, och genom att utgå från speldesign, har doktoranden Hedvig Jalhed utvecklat fyra immersiva operor i mindre format, så kallade kammaroperor. Hon har bidragit till operorna i olika konstnärliga yrkesroller – som operasångare, regissör, librettist och dramaturg.

– Vad som i första hand skiljer dessa verk från traditionell opera är att de utgör dynamiska äventyr med potentiellt fler utfall jämfört med statiska ödesberättelser som kan upprepas gång efter gång med likartat resultat, säger Hedvig Jalhed.

Begreppsförklaring

Immersiv: Att något är immersivt innebär i korthet att det är omslutande och öppet för inblandning.
Libretto: Text eller storyboard till en opera eller annat musikdramatiskt verk. Den person som skriver texten kallas librettist.
Partitur: Ett notblad som innehåller alla stämmor i ett musikaliskt verk.

Hon menar att traditionella operor söker det ideala, medan immersiv opera söker det dynamiska. I stället för en publik som förhåller sig passivt till verket talar Hedvig Jalhed om att besökare kan ingå i den immersiva operan.

− Själva immersionen uppstår då en individ omsluts av musik, scenografi och annan estetisk information som avskärmar och utestänger resten av tillvaron, säger hon.

Besökaren får vara med och styra handlingen

Flera av operorna har haft interaktiva inslag som uppmuntrar besökaren att komplettera och slutföra operan på mer eller mindre begränsade, fantasifulla eller kreativa sätt. Till exempel har besökarna fått förhandla med sjungande operakaraktärer för att befria karaktärer från fångenskap. Besökaren får också utrymme att fritt röra sig, yttra sig och bestämma sig för att försöka påverka den fiktiva handlingen i olika riktningar.

– Min forskning har resulterat i en modell för hur man kan arbeta med immersion inom opera, säger Hedvig Jalhed.

Nytt sätt att skapa en opera

Immersiv teater har studerats tidigare. Att utforska hur man kan använda immersion inom opera är däremot nytt.

Att vända på arbetsordningen och låta den komma närmare arbetsordningen i rollspel har varit ett sätt att öppna för ett annat sätt att se på skapandet av en opera.

– Inom klassisk opera bestäms vanligtvis först handling, sedan samordning och till sist omgivning. Därefter kommer instruktioner med libretto, partitur och iscensättning, varpå artisterna levandegör verket i text, ton och aktion, säger Hedvig Jalhed.

I rollspel är ordningen den omvända där spelmiljön och dess möjligheter bestäms först. Därefter presenteras utmaningar, vilka utvecklas genom karaktärernas val och handlingar för att driva händelseförloppet framåt.

– Opera som upplevelseform kommer med särskilda förväntningar som inte är helt lätta att utmana. Men genom att förändra den sociala dynamiken kan även operakonsten utvecklas i nya riktningar, säger Hedvig Jalhed.

Avhandling

An Operatic Game-Changer: The Opera Maker as Game Designer and the Potentials of Ludo-Immersive Opera.

Kontakt

Hedvig Jalhed, doktorand vid Göteborgs universitet, hedvig@jalhed.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera