Rostig gjutjärnsbro med flagnande färg. Bron leder in till Jonseredsfabrikens gamla entré.
Gjutjärnsbro vid Jonsereds fabriker. Bild: Sven-Olof Ahlberg
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kulturhistoriskt värdefulla objekt i järn och stål kan bevaras och underhållas, på ett både hållbart och historiskt relevant sätt. Att använda material och metoder som är snarlika de autentiska kan vara ett smart och effektivt sätt att underhålla våra industriarv.

Järnvägsviadukter, pelare, gjutjärnsmonument, plåtbeklädda tak eller vackert smidda staket. Vårt land är fullt av bemålade objekt i järn och olegerat stål, som behöver underhåll för att kunna bevaras. Spåren av vårt industriella kulturarv i järn och stål syns över hela Sverige, men många objekt riskerar att gå förlorade när kunskap om autentiskt målerihantverk saknas.

– Ökad kunskap om tillverkning och användning av feta linoljebaserade utomhusfärger är till nytta även för måleriunderhåll av andra typer av väderutsatta objekt, säger Arja Källbom, metallurg, byggnadsantikvarie och restaureringsmålare, som skrivit en avhandling vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet.

Idag varierar underhållet av våra industriella kulturarv i järn och stål. I vissa fall tas de inte tillvara alls. I vissa fall underhålls de med mer moderna metoder, vilket – beroende på material och utförande – kan leda till mer skador och ett förändrat utseende.

Pansarfärg ger skydd länge

Rostskyddande målningsbehandlingar med linoljebaserade färger var vanliga i början av förra seklet, men kunskapen och efterfrågan försvann gradvis efter första världskriget då petroleumbaserade färgtyper introducerades. Idag har användningen ökat igen, men fortfarande finns stora kunskapsluckor – och det är dessa luckor som Arja Källbom vill bidra till att fylla i.

Pansarfärg är en typ av fet och mycket tät linoljebaserad färg med ovanligt lång hållbarhet. Med pansarfärg går det att måla i relativt tjocka skikt, vilket är bra för att kunna bygga ett långsiktigt och effektivt rostskydd.

– I avhandlingen visar jag funktion, hur materialen är sammansatta, vilka krav som finns och hur de ska användas för att få ett så bra resultat som möjligt. Mina resultat kan användas av alla som vill få mer hantverkskunskap om linoljebaserade färger, och använda material och metoder som är snarlika de autentiska, säger hon.

Feta linoljefärger bevarar industriarv

Arja Källboms forskning fokuserar på rostskyddande målningsbehandlingar med feta linoljebaserade färger och de hantverksmetoder som är kopplade till dessa behandlingar. Målet är att underlätta underhållet av kulturhistoriskt värdefulla järn- och stålobjekt, och bana väg för en större användning av historiskt relevanta färger och hantverksmetoder – som på många håll har fallit i glömska.

– Det handlar om att lära av det förflutna för att bevara vår historia. Vi behöver bli fler som kan tillverka och använda feta linoljebaserade färger. Det kräver hög kompetens, men det är ett smart och effektivt sätt att underhålla våra industriarv, säger Arja Källbom, som ser många fördelar med de linoljebaserade färgerna.

– De är baserade på förnyelsebara råvaror, innehåller inga allergiframkallande konserveringsmedel och åldras på ett fördelaktigt sätt eftersom de vare sig flagnar eller krackelerar. Dessutom fäster de och rör sig mycket väl med underlaget, säger hon.

Riskerar att förlora del av vår historia

Arja Källbom hoppas att de verktyg hon levererar i sin avhandling ska bidra till att fler industriarv bevaras på ett mer autentiskt och hållbart sätt.

– Sverige har en rik historia av industriella arbeten, tillverkade med andra metoder och material än vad som används idag. Jag tycker det är vår plikt att ta hand om det som tidigare generationer har byggt upp. Både ur resurs- och hållbarhetssynpunkt och för att vi annars riskerar att tappa en del av vår historia och identitet, säger Arja Källbom.

Vetenskaplig avhandling:

Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills, Arja Källbom

Kontakt:

Arja Källbom, metallurg, byggnadsantikvarie och restaureringsmålare,  Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, arja.kallbom@conservation.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera