Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Med hjälp av havsrobotar har forskare samlat in data från ytan till ett djup på en kilometer i vattnen runt Antarktis. Materialet visar att kraftiga stormar i området leder till omfattande koldioxidutsläpp i atmosfären, vilket man behöver ta hänsyn till i beräkningar av framtida klimatförändringar.

Världens sydligaste hav, Södra oceanen som omger Antarktis, är viktigt för det globala klimatet eftersom dess vatten innehåller stora mängder koldioxid. En ny internationell studie, där forskare från Göteborgs universitet medverkar, har granskat hur det går till när havet binder och släpper ifrån sig koldioxiden.

Forskare har granskat de svårtillgängliga vattnen runt Antarktis med hjälp av unik robotteknik, och konstaterar att havsstormar i området leder till stora koldioxidutsläpp i atmosfären. På bilden syns en havsrobot, eller en så kallad Ocean Glider. Bild: Fred Fourie.

Djupt vatten med koldioxid förs upp till ytan

Nu levererar forskargruppen nya rön som belyser områdets viktiga roll i klimatförändringarna.

– Vi visar att de kraftiga stormar som ofta förekommer i området leder till omfattande koldioxidutsläpp till atmosfären, eftersom stormarna ökar blandningen av olika vattenskikt och för upp djupt vattnen med mycket koldioxid till ytan. Det har saknats kunskap om de här komplexa processerna, så studien är en viktig nyckel för att förstå Södra oceanens betydelse för klimatet och den globala koldioxidbudgeten, säger Sebastiaan Swart, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Kan ge bättre klimatprognoser

Hälften av all bunden koldioxid i världshaven finns i Södra oceanen. Att klimatförändringarna förväntas ge intensivare stormar i framtiden gör det extra viktigt att förstå stormarnas inverkan på havets koldioxidutsläpp till atmosfären, påpekar forskarna.

– Den här kunskapen behövs för att kunna göra mer korrekta förutsägelser om framtida klimatförändringar. Dagens globala klimatmodeller fångar inte alls in samspelet mellan hav och luft när det gäller transporten av koldioxid, säger Marcel du Plessis vid Göteborgs universitet, som också medverkat i studien.

Banbrytande robotteknik

Att under en längre period granska de svårtillgängliga och stormiga vattnen runt Antarktis är en rejäl utmaning, som forskarna tog sig an med hjälp av unik robotteknik. Under flera månader samlade autonoma havsrobotar, drönare och så kallade ”ocean gliders,” in data från ytan till ett djup på en kilometer.

En av havsrobotarna, en så kallad Slocum Glider, i projektet kunde ta sig ner till ett djup på en kilometer för att samla in data. Bild: Sea Technology Services.

– Det handlar om banbrytande teknik som ger oss möjlighet att samla in data under lång tid – något vi aldrig hade kunnat få fram via ett forskningsfartyg. Tack vare havsrobotarna kan vi nu fylla viktiga kunskapsluckor och få en bättre förståelse för havets betydelse för klimatet, säger Sebastiaan Swart.

Vetenskaplig artikel:

Storms drive outgassing of CO2 in the subpolar Southern Ocean, Nature Communications .

Kontakt:

Sebastiaan Swart, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, institutionen för marina vetenskaper, sebastiaan.swart@marine.gu.se

Fotnot:

Den internationella studien har genomförts i ett samarbete mellan Sebastiaan Swart och Marcel du Plessis på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och, bland andra, CSIR (Council for Scientific and Industrial Research) i Sydafrika. Försteförfattare är Sarah Nicholson vid CSIR.

Göteborgs universitets bidrag till studien har stöttats med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Veteskapsrådet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera