Bild: Thor Balkhed, Linköpings univrsitet
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett bortglömt antibiotikum, temocillin, gav färre resistenta tarmbakterier jämfört med standardbehandling mot urinvägsinfektion med feber. Temocillin kan vara ett bra alternativ för behandling vid svår urinvägsinfektion och bidra till minskad spridning av resistenta bakterier på sjukhus.

Den kliniska effekten var lika bra för temocillin som för standardbehandlingen med cefotaxim, och även biverkningarna var likvärdiga. Att temocillin visade sig vara snällare mot bakteriefloran i tarmen innebär att det skulle kunna finnas fördelar för både patienter och samhället i stort att börja använda detta bortglömda antibiotikum mot svårare urinvägsinfektioner.

– Konsekvensen är att man får mindre selektion av resistenta bakterier i sjukhusmiljön, vilket kan bidra till att minska sjukhusrelaterade infektioner med resistenta bakterier, säger Håkan Hanberger.

Alternativ antibiotikabehandling mot resistenta bakterier

En stor del av den normala bakteriefloran i tarmen består av bakteriearten Escherichia coli (E. coli). Men om bakterierna hamnar på fel ställe i kroppen, som i blodet eller urinvägarna, kan de göra oss mycket sjuka. E. coli är till exempel den vanligaste orsaken till urinvägsinfektioner. Ofta går infektionen att behandla med antibiotikatabletter. Men del personer blir så sjuka att de behöver läggas in på sjukhus och behandlas med antibiotika direkt i blodet.

– Vid en intravenös antibiotikabehandling har standardbehandlingen länge varit cefotaxim. Men med tiden har fler och fler av bakterierna blivit okänsliga mot detta antibiotikum, både i Sverige och resten av världen. Därför finns det behov av ett alternativ till cefotaxim, säger Håkan Hanberger, professor vid Linköpings universitet och överläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, medicinskt ansvarig för studien.

Temocillin ger mindre resistens

På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten studerat hur redan existerande antibiotika kan användas på bästa sätt. Forskarna i studien har undersökt temocillin, som tillhör penicillingruppen, vilket är ett antibiotikum som funnits i flera årtionden. Det används i några andra europeiska länder, men marknadsförs inte i Sverige.

Temocillin är verksamt mot just E. coli och andra tarmbakterier som kan ge urinvägsinfektion. Det är positivt att temocillin inte slår brett mot en stor mängd olika bakterietyper. Det minskar risken att behandlingen slår ut den normala tarmfloran. Forskarna ville undersöka om temocillin ledde till mindre resistens i tarmens bakterier jämfört med standardbehandlingen cefotaxim.

Studien gjordes på 152 patienter med urinvägsinfektion med feber, även kallat njurbäckeninflammation, som krävde intravenös antibiotikabehandling.

– I gruppen som behandlades med temocillin ser vi tydligt mindre störningar av tarmfloran. Det beror främst på att temocillin ger mindre selektion av resistenta tarmbakterier, säger Charlotta Edlund, professor i mikrobiologi och sakkunnig utredare på Folkhälsomyndigheten.

Vetenskaplig artikel:

The clinical and microbiological efficacy of temocillin versus cefotaxime in adults with febrile urinary tract infection, and its effects on the intestinal microbiota: a randomised multicentre clinical trial in Sweden, Charlotta Edlund, Anders Ternhag, Gunilla Skoog Ståhlgren, Petra Edquist, Åse Östholm Balkhed, Simon Athlin, Emeli Månsson, Maria Tempé, Jakob Bergström, Christian G Giske och Håkan Hanberger, (2021), The Lancet Infectious Diseases

Kontakt:

Håkan Hanberger, professor, Linköpings Universitet, hakan.hanberger@liu.se

Charlotta Edlund, professor, Folkhälsomyndigheten, charlotta.edlund@folkhalsomyndigheten.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera