Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Yrke som enskild faktor har inte inneburit en högre risk att dö i covid-19 i Sverige. Däremot var risken högre för äldre som levt ihop med personer som inte kunnat arbeta hemifrån. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som analyserat data från pandemins första år.

– Resultatet visar att det främst har varit andra socioekonomiska faktorer än yrke som ökat risken för att dö i covid-19. Det betyder att ojämlikhet spelar en stor roll för individers ohälsa, säger Sunnee Billingsley, forskare i sociologi vid Stockholms universitets demografiska avdelning och förstaförfattare till en studie som nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Inget tydligt samband mellan yrke och död i covid-19

Studien visar att personer som arbetade som taxi- eller bussförare, städare eller i serviceyrken var överrepresenterade bland de som dog i covid-19 i Sverige fram till februari 2021. Men när forskarna tog hänsyn till andra faktorer som inkomst, utbildning och födelseland visade det sig att det inte fanns något tydligt samband mellan yrke och dödlighet i covid-19. Däremot var dödligheten högre bland äldre som levde ihop med personer som inte hade möjlighet att jobba hemifrån eller som jobbade inom leverans eller postservice, även när man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Studien är den första större befolkningsstudien där man analyserat dödlighet i covid-19 i förhållande till personers yrke, och dess indirekta effekt på de äldre som de bor ihop med. Forskarna har analyserat statistik från det svenska dödsorsaksregistret över alla som dött i covid-19 från pandemins början i Sverige fram till slutet på februari 2021 samt data från befolkningsregistret och register som samlar statistik över bland annat yrke, utbildning, inkomst och födelseland. Under den här perioden var få svenskar vaccinerade, vilket spelar stor roll för studiens resultat.

Riskyrken hade bättre skyddsutrustning mot covid-19

Framtida forskning behöver titta närmare på förklaringarna till varför exponering för viruset i yrket inte innebar en ökad risk att dö i covid-19, menar Sunnee Billingsley.

– En förklaring skulle kunna vara att personer i mer riskfyllda yrken också haft bättre möjlighet till skyddsutrustning. Eller att den svenska befolkningen var mer exponerad för viruset eftersom det svenska samhället inte hade lika hårda restriktioner som många andra länder, säger Sunnee Billingsley.

Vetenskaplig artikel:

COVID-19 mortality across occupations and secondary risks for elderly individuals in the household: A population register-based study,  (Sunnee Billingsley, Maria Brandén, Siddartha Aradhya, Sven Drefahl, Gunnar Andersson, Eleonora Mussino), Scandinavian Journal of Work Environment and Health

Kontakt:

Sunnee Billingsley, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, sunnee.billingsley@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera