Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

E-handel och logistiktjänster fungerar bra för den som bor i storstaden. Varorna kommer direkt till dörren – snabbt, flexibelt och med låga transportkostnader. På landsbygden finns inte samma möjligheter.

Det är svårare att göra individuella leveransval och vissa varor går inte att beställa till områden utanför storstaden.

– Landsbygdens e-shoppare är en av de snabbast växande konsumentgrupperna, men ändå är landsbygdens behov ofta osynliga i branschens affärsmodeller, säger Yulia Vakulenko, forskare i Förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola.

För de som bor på landsbygden har e-handel stor betydelse. Landsbygdens sämre tillgång till produkter och service gör att näthandeln fyller en viktig funktion. Men när allt fler e-handelstjänster anpassas för storstaden riskerar landsbygden att glömmas bort.

Nöjda med lägre servicenivå på landsbygden

Hela studien beräknas vara klar 2022, men en av de första delstudierna visar redan nu att det finns skillnader mellan storstadsregioner och landsbygdsområden. Skillnaderna finns inte bara i Sverige – de finns även i Danmark, Italien, Norge och Tjeckien.

– Enligt enkätsvaren hittills är konsumenter på landsbygden nöjda med en lägre servicenivå än storstaden, säger Yulia Vakulenko.

Affärsmodeller som funkar för staden går inte att använda på samma sätt på landsbygden. Den mångfald av erbjudanden som finns i storstaden i form av utbud och leveranstjänster baseras på stadsbornas behov och förväntningar.

– Stadens e-handelslösningar med expresstransporter är alltså inget för landsbygden – varken ur klimatsynpunkt eller baserat på vad landsbygden efterfrågar, säger Yulia Vakulenko.

E-handel är nödvändig för landsbygden

Forskarna är överens om att en framgångsrik affärsmodell – som både är lönsam för handels- och logistikföretagen samtidigt som den är hållbar för landsbygden – också tar hänsyn till landsbygdens miljö och egna förutsättningar. Landsbygdens lägre förväntningar och krav på service och tillgänglighet innebär inte att e-handeln inte är nödvändig i landsbygdsregioner – tvärtom menar forskarna.

– E-handeln behöver anpassa sina logistiklösningar gentemot landsbygden, annars är risken stor att ojämlikheten i servicenivå bidrar till en ökad klyfta mellan de som bor i städer och på landsbygd. E-handeln är extra viktigt för landsbygdsorterna som successivt utarmas på service och tampas med avfolkning, säger Yulia Vakulenko.

Yulia Vakulenko arbetar med en forskningsstudie om hur konsumenters behov, köpbeteenden och livskvalitet påverkas av var de bor. Studien sker tillsammans med handels- och logistikforskare vid Lunds universitet och forskare i Danmark, Italien, Norge och Tjeckien. Förhoppningen är att kunna bidra till bättre e-handelslösningar som är hållbara och funkar för konsumenterna oberoende av var de bor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera