Artikel från Kungl. Vetenskapsakademien

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Europa kan få en havsnivåhöjning på en meter eller mer under en period av 100 år. Konsekvenserna blir stora, inte bara för kuststäderna. Det kommer att få enorma följdeffekter för våra samhällen, menar forskare i de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ.

Kontinenten kommer även att drabbas av omfattande kusterosion och påverkan på hela ekosystem. Det framgår av en rapport som nyligen släppts av EASAC, de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ.

Europeiska forskare som utsetts av ländernas vetenskapsakademier har i två års tid gått igenom aktuell forskning när det gäller vilka konsekvenser klimatförändringar kan få för Nordatlanten. Genomgången visar bland annat att kontinenten måste förbereda sig för en ökning av havsnivån med en meter eller mer mellan 2000 och 2100.

”Enorma effekter”

Enligt Leif Anderson, professor i hydrosfärsvetenskap vid Göteborgs universitet, kommer det att få enorma följdeffekter för våra samhällen. Och det handlar inte bara om att man kan bli tvungen att bygga vallar för att skydda kustsamhällen.

– Det får också effekter på vattenutbytet med Östersjön. Det kommer att öka kusterosionen, och i takt med att vattentemperaturerna höjs så förändras förutsättningarna för hela ekosystem. Det är oerhört komplexa system som rubbas av klimatförändringen och dess betydande påverkan på våra livsvillkor behöver politiker och allmänhet få upp ögonen för, menar han som är en av dem som varit med och författat rapporten.

Forskarna har tittat på de mest aktuella rönen för smältande glaciärer och istäcken på Grönland och i Antarktis. Att isen smälter påverkar även gravitationskraftens inverkan på jordens oceaner. När inlandsisen på Antarktis minskar förflyttar sig vattenmassorna längre norrut, något som i sin tur leder till att havsnivåerna ökar ännu fortare runt Europa.

Havet blir surare

Ett annat problem med ökade koldioxidhalter i atmosfären är att Europas hav och andra oceaner runt om i världen blir surare. Kombinerat med varmare vatten kan det få stora effekter på fisket. Här efterlyser EASAC ett övervakningssystem för att kunna förstå vilka konsekvenserna på marina ekosystem blir.

Däremot ser forskarna ingen överhängande risk för att golfströmmen skulle försvagas i närtid, något som i sådana fall skulle kunna leda till betydligt kallare förhållanden i Nordeuropa. Men man påpekar samtidigt att även om risken för detta inte är stor för tillfället, så kan det ske på längre sikt om inte uppvärmningen av jorden hejdas.

EASAC betonar slutligen att enda sättet att hejda den negativa utvecklingen är att snarast minska koldioxidutsläppen och öka upptaget av koldioxid i till exempel skogen.

Rapporten:

A sea of change: Europe’s future in the Atlantic realm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera