Finansminister Magdalena Anderssons budgetpromenad 2014. Bild: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svenska och danska journalister beskriver journalistrollen som bevakande i högre utsträckning. Journalister från Norge och Island uppger sig ha minst erfarenhet av politisk påverkan – till skillnad från finländska journalister.

Att journalister i de olika nordiska länderna har olika syn på sin yrkesroll, och på hur de påverkas i sitt arbete, framkommer i en studie från Nordicom, Göteborgs universitet. Svenska, norska, danska och isländska skiljer sig åt när det gäller journalistisk stil.

Bevakande roll

Danska och svenska journalister är i allmänhet de mest likartade i studien, och utmärker sig genom en stark identifiering med den bevakande journalistrollen.

– Danska och svenska journalister anser i högre utsträckning deras bevakande roll gentemot till exempel politiken vara av betydelse, men betonar samtidigt vikten av objektivitet, säger Jan Fredrik Hovden, professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen.

Ekonomiska påtryckningar

De huvudsakliga skillnaderna mellan länderna är upplevelsen av yttre påverkan. Svenskarna upplever starkast ekonomisk påverkan på sitt arbete, medan danskarna upplever sig vara mest påverkade av organisatoriska faktorer, som till exempel ett starkt tryck från redaktionerna.

I en europeisk kontext är journalister från de nordiska länderna relativt lika varandra, med jämförelsevis låga nivåer av upplevd politisk och ekonomisk påverkan.

– Att de nordiska länderna är relativt lika varandra i en europeisk jämförelse tyder på att nationella mediesystem har en stark inverkan på journalisters yrkesroller och vad journalister upplever påverkar deras arbete. Inom Norden råder det däremot tydliga skillnader och flera olika journalistiska stilar framträder, säger Jari Väliverronen.

Olika journalistiska stilar

De viktigaste skillnaderna inom Norden har att göra med hur journalister upplever relationen till politiken, men också hur de ser på det redaktionella oberoendet och yttre påverkan.

Norska och isländska journalister tar i högre utsträckning avstånd från politisk påverkan och har en mer marknadsorienterad stil, detta gäller särskilt för isländska journalister. Finländska journalister däremot framstår i högre grad orienterade mot sitt lokalsamhälle, och upplever sig också starkast påverkade från politiskt håll, jämfört med de andra nordiska länderna.

Vetenskaplig artikel:

Nordic journalists’ conceptual roles and perceived influences. A European and inter-Nordic comparison (Jan Fredrik Hovden, Jari Väliverronen) Nordicom Review

Kontakt:

Jan Fredrik Hovden, professor i medievetenskap, Universitetet i Bergen,  jan.hovden@uib.no, Jari Väliverronen, forskare i journalistik, Tammerfors universitet jari.valiverronen@tuni.fi

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera