Personer från olika länder promenerar på en lummig grusväg
Bild: Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Artikel från Röda Korsets Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att känna samhörighet och anknytning till platser och människor, samt att vara en aktiv del av det nya samhället, är betydelsefullt för den psykiska hälsan hos flyktingar. Det visar en forskningsöversikt.

Upplevelsen av att vara inkluderad och att aktivt delta i samhället har betydelse för flyktingars psykiska hälsa visar en ny rapport som forskare vid Röda Korsets högskola har tagit fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Viktigt känna sig inkluderad

Rapporten, som är en kartläggning av den existerande forskningen, visar att den psykiska hälsan kan påverkas positivt när individen upplever sig inkluderad i samhällets sociala nyckeldimensioner.

Till nyckeldimensioner räknas områden som arbetsmarknad, finansiella institutioner, utbildning samt hälso- och sjukvård. Även olika etniska och kulturella gemenskaper och gräsrotsrörelser, religiösa aktiviteter, idrotts- och fritidsaktiviteter samt politiskt engagemang, tillhör nyckeldimensionerna.

Samhörighet och anknytning

– Studierna som ingår i översikten beskriver att känsla av samhörighet och anknytning till platser och människor, samt upplevelsen av att vara en aktiv del av det nya samhället, är viktig och betydelsefull för den psykiska hälsan, förklarar Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap vid Röda Korsets högskola och medförfattare till studien.

Rapport:

Socialt deltagande och psykisk hälsa bland flyktingar

Vetenskaplig artikel:

A scoping review and conceptual model of social participation and mental health among refugees and asylum seekers.

Kontakt:

Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap, Röda Korsets högskola, fredrik.saboonchi@rkh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera