Ensam flicka sitter vid ett fönster.
Bild: Bermix Studio/Unsplash
Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att socialtjänsten tar hjälp av privata konsulter för att göra barnavårdsutredningar har blivit vanligare. Forskare har undersökt vad det beror på, och hur det påverkar socialtjänstens uppdrag.

– I Sverige har utvecklingen skett ganska tyst trots att myndighetsutövning enligt svensk lag är ett ansvar för kommunal och statlig förvaltning, säger Ulrika Järkestig Berggren, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och en av forskarna bakom studien.

Det här är en barnavårdsutredning

En barnavårdsutredning utförs av socialtjänsten för att ta reda på hur ett barn mår och har det hemma, samt om det behövs insatser för att stötta barnet och i så fall vilka.

Källa: Barnombudsmannen

Tillsammans med forskare från Uppsala universitet och Lunds universitet har hon undersökt de faktorer som har bidragit till att användandet av privata konsulter inom socialtjänsten tagit fart. Studien har följt utvecklingen i Sverige från en låg nivå av konsulter till en snabb ökning under 2015–2016, som fortsätter att öka under andra halvan av 2010-talet.

– I England har samma fenomen varit en intensiv allmän debatt då det funnits politiska intentioner att privatisera verksamheten. Här i Sverige har det passerat nästan obemärkt och inte uppmärksammats alls på samma sätt.

Personalbrist och större arbetsbörda

Resultaten visar att flera faktorer bidragit till att socialtjänsten har tagit hjälp av privata aktörer för att göra barnavårdsutredningar.

– Personalbrist tillsammans med en ökad anhopning av arbete har skapat en plattform för att ta in privata konsulter, och gör att det kan fortsätta.

En annan faktor är att privatiseringen av offentliga välfärdsverksamheter sedan tidigare redan har etablerats i både stora nationella och mindre företag i Sverige. Företagen driver uthyrning av till exempel läkare, behandlingshem och familjehemsrekrytering. Förutsättningarna för att kunna erbjuda privata konsulter till kommunerna fanns redan, vilket är förklaringen till att det kunde ske så snabbt.

Forskarnas resultat visar också att de konsulter som anställts i kommunerna oftast har fler år i yrket än socialsekreterare anställda direkt av kommunerna. Att arbeta som privat konsult beskrivs av konsulter bland annat som en professionell utvecklingsmöjlighet.

– Vår kartläggning visar att det ofta är erfarna personer som blir privata konsulter. På det sättet skaffar sig kommunen ett erfarenhetstillskott genom de privata konsulterna.

Ingen kontinuerlig relation

Samtidigt menar forskarna att det kan finnas risk att användandet av privata konsulter kan påverka barns och föräldrars möjlighet att komma till tals och utveckla ett förtroende för socialtjänsten. Detta eftersom konsulterna oftast är anställda för specifika uppdrag som sedan avslutas, vilket inte möjliggör en kontinuerlig relation.

– Det finns både positiva och negativa aspekter av de privata konsulterna. Den här frågan är inte svart-vit, men det är viktigt att undersöka vad förändringen innebär, säger Ulrika Järkestig Berggren.

Vetenskaplig artikel:

The Take-off for Private Consultants in Child Protection Investigations — How Did Sweden Get Here?.

Kontakt:

Ulrika Järkestig Berggren, lektor i socialt arbete, ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera