Benen på en man som bergsklättrar och använder utrustning för att förebygga olyckor.
Bild: Omid Armin/Unsplash
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män dör oftare i olyckor än kvinnor. Räddningstjänstens uppdrag att förebygga olyckor försvåras av samhällets syn på mansrollen.
– Det är alltför lätt att vi raljerar och skyller på män som dumdristiga, säger forskaren Mathias Ericson.

Män är övertaliga när det kommer till olyckor som till exempel dödsbränder och drunkning. Men trots att mäns överrepresentation i olycksstatistiken är väl känd har det inte lett till en diskussion om hur mäns sårbarhet ska minska. Snarare bidrar den allmänt spridda kunskapen till att befästa maskulinitetsnormer och ett accepterande av att “det är som det är”.

Det är temat i en artikel av genusforskaren Mathias Ericson som har undersökt hur  Räddningstjänsten tampas med dilemmat att skapa förbyggande åtgärder riktade mot en grupp som, enligt samhällets normer, varken vill se sig som sårbara eller i behov av hjälp.

– Artikeln handlar om hur svårt det är att arbeta med frågor kring mäns överrepresentation i olika former av sociala problematiker och våld. Det är ett tema som många andra forskare lyft fram och studerat på olika vis tidigare men i just denna artikel så ville jag sätta fokus på mäns övertalighet i olyckor, och hur vi kan förstå könsaspekten här, säger Mathias Ericson, forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.

Förstärker rådande normer

Mathias Ericson har arbetat med frågor kring maskulinitetsnormer och risker och är intresserad av hur vi kan utveckla perspektiv på maskulinitet som inte förenklar problemen.

– Det är alltför lätt att vi raljerar och skyller på män som dumdristiga, vilket snarare bara förstärker rådande normer. Det är också ett problem att vi skiljer mellan lyckade och misslyckade män, utan att se till hur olika maktordningar samverkar och bidrar till att det alltid är vissa män som ”misslyckas” enligt samhällets normer. Vi kommer då inte åt att problemen i grunden handlar om normer om osårbarhet och självständighet.

Maskulinitet svårt att tala om

I artikeln använder han Räddningstjänsten som exempel. Genom observationer och intervjuer undersöker han hur Räddningstjänsten konfronteras med denna typ av frågor och dilemman när de utarbetar förebyggande åtgärder och ska skapa en problemförståelse.

– I sitt arbete hade de svårt att lyfta frågor om mäns sårbarhet. Det sågs som något ”alla bara vet”. Min poäng är att genusperspektiv behövs för att förklara varför det är så svårt att tala om maskulinitet.

– De tampas med en svår problematik som vi som forskare inte har några enkla svar på. Som genusforskare finns det ett problem i hur vi kan förstå och förklara den här typen av sociala ordningar utan att samtidigt förstärka dem – eller bara bekräfta att detta med mäns sårbarhet är något som ”alla bara vet” och ”är som det är”, säger Mathias Ericson.

Vetenskaplig artikel:

It is men who die and all that, so what is new? Male vulnerability, institutionalised masculinity and the present absence of a problem in Swedish rescue service accident prevention.

Kontakt:

Mathias Ericson, forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet,  mathias.ericson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera