Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vi förlitar oss på allt fler elektroniska produkter och det har blivit viktigare för svenska hushåll att slippa elavbrott. Hushållen är därför beredda att betala mer för att få en stabilare och säkrare elöverföring utan kostsamma och obehagliga elavbrott.  

– Att ta hänsyn till kostnaderna för elavbrott är viktigt när vi tittar på vilken blandning av olika energislag (energimix) vi vill ha i Sverige och hur vi bygger energisystemet med avseende på elproduktion och elnätets utformande. Om värdet av leveranssäkerhet ökar blir planerbarheten i elsystemet viktigare, säger Fredrik Carlsson, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och en av författarna till studien.

Inte bara penningrelaterade kostnader

Studien Past and present outage costs – A follow-up study of households’ willingness to pay to avoid power outages har genomförts som en enkätbaserad undersökning vid två tillfällen, 2004 och 2017, där svenska hushåll och företag har fått besvara frågor om vad ett elavbrott skulle kosta dem. Kostnaden för hushållen kan inte enbart mätas i pengar, utan det handlar också om saker som att man inte kan laga mat, att man inte kan ringa eftersom mobilen laddar ur eller att maten i frysen blir förstörd.

– För att fånga både de monetära och de icke-monetära kostnaderna har vi i enkäten frågat hur mycket hushållen är beredda att betala för att undvika ett elavbrott. Man kan notera att även om de avbrott vi tittar på är ganska korta, från tre minuter till tolv timmar, så upplever man i stor utsträckning ett obehag som man är beredd att betala för att undvika, säger Fredrik Carlsson.

Elanvändningen i Sverige ökar och vi förlitar oss på alltfler elektroniska enheter i vardagen, från smartphones till elbilar. Med den pågående förändringen i Sveriges energimix finns det en risk att elavbrotten kan öka över tid, även om de inte gjort så det senaste decenniet.

Stora investeringar för stabilare elöverföring

Syftet med studien var att mäta den samhällsekonomiska kostnaden för elavbrott. Den tydligaste förändringen är att år 2017 anger en betydligt större andel av hushållen att elavbrott innebär en kostnad för dem samtidigt som kostnaden de anger har ökat kraftigt, i storleksgraden 200 procent. I genomsnitt svarar enkätdeltagarna 2017 att de är beredda att betala 25 kronor för att undvika ett en-timmesavbrott, 2004 var den siffran 9 kronor (uttryckt i 2017 års priser). Denna ökning gäller både för planerade elavbrott som hushållen har fått information om och för oplanerade elavbrott.

– I praktiken innebär våra resultat att man i framtiden behöver sätta ett större värde på leveranssäkerhet än tidigare och att elnätsbolagen kan behöva lägga mer pengar på investeringar i stabilitet i elöverföringen. Resultatet är också relevant för den pågående politiska diskussionen om Sveriges energimix, elöverföringen mellan norr och söder, samt frågan om att använda planerade avbrott som en strategi för att möta effektbrist, säger Fredrik Carlsson.

Vetenskaplig artikel:

Past and present outage costs – A follow-up study of households’ willingness to pay to avoid power outages, (Fredrik Carlsson, Mitesh Kataria, Elina Lampi, Peter Martinsson) Resource and Energy Economics.

Kontakt:

Fredrik Carlsson, professor, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, fredrik.carlsson@economics.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera