Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Unga vuxna med ett starkt socialt nätverk har lättare att få arbete via vänner och direktkontakt med arbetsgivare, än via arbetsförmedlingar. Men för unga med mindre ”socialt kapital” är arbetsförmedlingen fortsatt viktig.

Forskning visar att den som har ett starkt socialt nätverk enklare får arbete via kontakter och genom direktanställningar hos arbetsgivare, än via arbetsförmedlingar. Studien lyfter också att ett gott självförtroende hjälper den arbetssökande att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Resultaten visar att sökande med högt socialt kapitalt är mer benägna att få information om nya jobb från det sociala nätverket, men mindre benägna att använda offentliga tjänster så som Platsbanken och arbetsförmedlingen. Personer med mindre resursrika sociala nätverk måste däremot förlita sig på de jobbsökartjänster som erbjuds, säger Anton Bjuggren Andersson, sociolog och forskaren bakom studien.

Det tar också längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden för den som saknar socialt nätverk.

Förstå ojämlikhet på arbetsmarknaden

– Genom studien kan man också förstå ojämlikhet på arbetsmarknaden. Unga vuxna som inte har sociala nätverk eller arbetar effektivt för att komma in på arbetsmarknaden har inte heller samma chanser att få en etablerad anställning. De som vänder sig till arbetsförmedlingen har inte lika bra nätverk och behöver ta till den här typen av tjänster i sitt jobbsökande, menar Anton Bjuggren Andersson.

Resultaten bygger på enkätsvar bland unga i åldern 19–22 år, där forskarna undersökt vilken roll socialt kapital har. De flesta i gruppen har slutat gymnasiet och är i fasen att söka sitt första jobb. Enkätsvaren är sedan kopplade till inkomstregister.

– Själva måttet på socialt kapital är här inom hur många olika yrken man känner någon, alltså hur brett ens sociala nätverk är. Det sociala nätverket består av släktingar och vänner, där vänner utgör den större delen.

Finns det något i resultaten som förvånar?

– Det som har förvånat är att det inte bara handlar om att få jobb via vänner och bekanta, utan också att unga gör direktansökningar till arbetsgivare via kontakter. Det kan handla om att man känner till jobb som inte har annonserats utan istället hört om dem i sitt nätverk. Man kanske inte har någon direkt koppling till arbetsgivaren, men man har mer information om vilka företag som anställer folk, än de som saknar socialt nätverk.

Anton Bjuggen Andersson menar att resultaten är viktiga i en svensk kontext eftersom arbetsmarknadspolitikens roll är att kompensera för de som har svaga nätverk. Viktiga aktörer som bör ta del av studien är aktörer som arbetar med arbetsmarknadspolitik, såsom arbetsförmedlingen.

– Resultaten är viktiga eftersom det är lätt att man idag tror att kan alla få jobb genom kontakter och att arbetsförmedlingen därmed har spelat ut sin roll. Men då har man inte insikt i att det inte är lika lätt för alla – olika personer kan behöva olika saker.

Vetenskaplig artikel:

Social capital and self-efficacy in the process of youth entry into the labour market: Evidence from a longitudinal study in Sweden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera