Tema

När blir börsinvesteringar mest lönsamma?

Att investera med hjälp av lånade pengar, så kallad hävstång, kan ge höga vinster men också stora förluster. En avhandling från Handelshögskolan i Umeå undersöker om det finns en optimal nivå av hävstång.

I sin avhandling har Christian Lundström Tjurhufvud analyserat vinsten från två typer av handelsstrategier på börsen: handelsstrategier baserade på så kallad teknisk analys och den långsiktiga vinsten från att investera med hävstång.

Teknisk analys för att förutsäga prisrörelser

Teknisk analys är ett samlingsbegrepp för analysmetoder som används för att försöka förutsäga rörelser i en aktiekurs baserat på historisk information. Hypotesen är att ett aktiepris följer vissa mönster som gör att man kan förutsäga framtida prisrörelser med viss sannolikhet. Christian Lundström Tjurhufvud har analyserat vilken avkastning och vinst handelsstrategier baserade på teknisk analys förväntas ge, och vilken koppling den avkastningen i så fall har till rörelser på marknaden.

– Min forskning visar att vissa tekniska analysstrategier faktiskt kan generera en positiv förväntad avkastning efter avdrag för kostnader. Men den avkastningen tycks vara knuten till ett relativt få antal tillfällen då risken, eller rörelsen, på börsen är väldigt hög. Att dessa vinster tycks gå att knyta till dessa tillfällen kan implicera att investerare inte alltid är ekonomiskt rationella under stressade marknadssituationer.

Hävstång kan fungera

Att investera mer än vad man har med hjälp av lånade pengar, det vill säga investering med hävstång, kan ge höga vinster men också stora förluster. En viktig fråga blir då hur mycket lånade pengar man bör investera med i förhållande till sin egen insats. Är det en bättre idé att låna tio gånger sin egen insats än att låna två gånger insatsen om man vill maximera sin vinst på lång sikt?

– Resultaten från min avhandling visar att det existerar en unik nivå av hävstång vid investeringar och att den långsiktiga vinsten faktiskt minskar om denna hävstångsnivå överskrids. Exempelvis kan en belåning av två gånger insatsen ge större vinst över tid vid upprepad handel än en belåning på 10 gånger insatsen beroende på aktie. Detta betyder att vinsten från att investera med hävstång faktiskt är begränsad till ett visst tak, även om hävstång skulle vara helt gratis och fritt från säkerhetskrav. Att det existerar en unik nivå av hävstång vid investeringar innebär en större förståelse för, och även möjlighet till problematisering kring, många av de hävstångsprodukter som idag erbjuds på börsen. Om nivån av hävstång i dessa produkter är för hög så kommer de över tid faktiskt utvecklas sämre än om de inte haft hävstång alls, säger Christian Lundström Tjurhufvud.

Låna för att investera – vanligt vid bostadsköp

När man investerar med hävstång lånar man pengar för att kunna göra en större investering och därmed större vinst. Den vanligaste formen av investering med hävstång är bostadsköp. Säg att du köper en villa för 2 000 000 kr, med 200 000 kr i kontantinsats. Du har alltså lånat 1 800 000 kronor. Om värdet på huset stiger med 10 procent över en tidsperiod har du en värdeökning på 200 000 kr. Du har alltså gjort en vinst på 100 procent av din investering. Då har de lånade pengarna fungerat som en hävstång och gjort din vinst större än om du inte hade lånat pengar. Samma sak gäller omvänt om huset skulle sjunka i värde. Finansiell investering med hävstång går till på ungefär samma sätt och möjliggör både stora vinster och risk för stora förluster.

Avhandling:

On the Profitability of Momentum Strategies and Optimal Leverage Rules.

Kontakt:

Christian Lundström Tjurhufvud, Handelshögskolan, Umeå universitet, christian.lundstrom@umu.se

När blir börsinvesteringar mest lönsamma?

 lästid ~ 3 min