Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det var inte enbart den svenska marknaden som gjorde att det Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) tjänade så mycket pengar. Sveriges ekonomiska utveckling berodde till stor del på vidareexporten av varor, främst kinesiskt te, till andra europeiska länder.

Ostindiska kompaniets vidareexport under 1700-talet var viktig för den ekonomiska utvecklingen.

– Tidigare forskning har inte riktigt insett omfattningen av vidareexporten – den har nämnts, men då mest i förbigående, men att skatta hur omfattande den faktiskt var för företaget och därmed för Göteborgs och Sveriges ekonomi har inte gjorts tidigare, säger Klas Rönnbäck, professor i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Te var den utan tvekan dominerande varan som exporterades vidare, men silke och siden var också viktiga. Vidareexporten skedde officiellt främst till Nederländerna, Frankrike, Portugal, Tyskland och i viss mån England. Empirin tyder dock på att England var en av de stora – kanske den allra största – men på grund av hindrande tullar så skedde vidareexporten inte officiellt utan genom smuggling.

Vidareexporten stod för största vinsten

Det var alltså vidareexporten som utgjorde den största delen av vinsten för SOIC och detta påverkade även andra delar i samhället positivt.

– Det betydde ju en hel del sysselsättning i transportsektorn, för såväl bolaget som i till exempel hamnar, men också på produktionssidan (varv, underleverantörer etc.). Det bidrog också till en betydande kapitalackumulation – inte minst här i Göteborg och Västsverige, säger Klas Rönnbäck.

Svenska Ostindiska Companiets (SOIC) verksamhet motsvarade cirka 3-5 procent av Sveriges BNP vid den tiden. Detta kan jämföras med att Volvo Cars omsättning motsvarar cirka 8 procent av Sveriges BNP idag, och om man tar hänsyn till att lite drygt hälften av deras verksamhet (mätt i antal anställda) sker i Sverige så står Volvo Cars för cirka 4 procent av BNP. SOIC var alltså en betydelsefull aktör.

Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) var ett svenskt handelskompani bildat 1731 som från Göteborg handlade med Östasien, framför allt med Kina. Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust. Totalt genomfördes 132 expeditioner med 37 olika skepp. Kompaniet upplöstes 29 maj 1813 efter en bolagstämma.

Vetenskaplig artikel:

Swedish East India trade in a value-added analysis, c. 1730–1800(Klas Rönnbäck & Leos Müller)

Kontakt:

Klas Rönnbäck, professor i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, klas.ronnback@econhist.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera