Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Världens största fågel, strutsen, får stora problem att fortplanta sig när temperaturen stiger eller sjunker 5 grader eller mer från idealtemperaturen 20 °C, visar en studie från vid Lunds universitet.

Strutshonan lägger upp till 40 procent färre ägg om temperaturen varit ojämn dagarna innan äggläggning. Både hanarnas och honornas produktion av könsceller påverkas negativt.

– Många tror att strutsar kan reproducera sig var som helst, men de är faktiskt väldigt känsliga för skiftningar i temperaturen. Klimatförändringarna innebär att temperaturen kommer att fluktuera oftare och mer, det blir en stor utmaning för strutsen, säger Mads Schou, forskare inom evolutionsbiologi och beteendeekologi.

Faran är fluktuationer i temperatur

Faran med klimatförändringar beskrivs ofta som höjda temperaturer. Lundaforskarnas studie betonar istället fluktuationerna som ett stort problem som många arter måste brottas med redan nu. Ett problem som kommer att öka. Men även om fler och större temperaturförändringar utgör ett reellt hot mot strutsens framtid så finns det hopp, menar forskarna. Deras undersökningar visar att en mindre del av honorna anpassar sig till förändringarna. Forskarna vet inte vad det beror på, men spekulerar i att det kan finnas genetiska orsaker.

– Det vore positivt om det är genetiskt för i så fall skulle den förmågan kunna föras vidare till nästa generation och nästa. Men vi måste forska mer för att vara säkra på att det är så, säger Mads Schou.

Undersökningen är genomförd i Sydafrika där forskarna samlat in data från 1300 strutsar på en farm under 20 års tid.

Vetenskaplig artikel:

Extreme temperatures compromise male and female fertility in a large desert bird. Nature Communications

Kontakt:

Mads F Schou, forskare vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, mads.schou@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera