Orkidéfamiljen är en av de växtgrupper som ingår i registren med fossila data som analyserats.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom att använda nya matematiska modeller och datorsimuleringar på stora register med fossila data har forskare kommit fram till att blommande växter fanns redan på juratiden, vilket är miljontals år tidigare än man hittills trott.  

Ännu, 140 år efter Darwins teori om blommande växters ursprung, finns en livlig vetenskaplig debatt om moderna blommande växters ursprung mellan paleontologer, som främst studerar fossiler, och forskare som fokuserar på genteknik.

Gentester tyder på att blommande växter har en mycket lång historia, men det har saknats fossila bevis och förklaringen till att data från äldre fossiler saknas kan bero på att blommande växter varit så sällsynta, enligt forskarna.

Förenar paleontologiska och molekylära bevis

Den nya studien, som baserades på fossiler och inte inkluderade genom-data (data från arvsmassa) eller evolutionära träd (utvecklingsträd), visar att blommande växter uppstod tidigare än forskare trott, och att detta nu får stöd även av paleontologiska data.

– En mångskiftande grupp av blommande växter levde mycket länge i skuggan av ormbunkar och gymnospermer, som då dominerade antika ekosystem. Det påminner om hur däggdjur under lång tid levde i skuggan av dinosaurierna innan däggdjur blev dominerande på jorden, säger Daniele Silvestro, vid Göteborgs universitet och universitetet i Fribourg i Schweiz och huvudförfattare till artikeln.

– Att inse att blommande växter gick från att vara en obetydlig grupp till att bli en hörnsten i markbundna ekosystem visar oss att naturen är dynamisk. Genom detta förstår vi också att mänsklig påverkan på klimat och biologisk mångfald kan innebära att de framgångsrika arterna i framtiden kommer att skilja sig mycket från de arter vi är vana vid nu, säger Alexandre Antonelli, professor vid Göteborgs universitet och forskningschef vid Royal Botanic Gardens, Kew samt en av författarna bakom den nya studien.

Levde i skuggan under hundra miljoner år

Blommande växter är den mest förekommande och varierande grupp av växter globalt i moderna ekosystem. De är långt fler än ormbunkar och gymnospermer (nakenfröiga växter, exempelvis barrträd) och en grundbult för människors liv och försörjning.

Studien visar att det mönstret av dominans och mångfald etablerades under de senaste 80–100 miljoner åren, men till att börja med var blommande växterna små och sällsynta. De nya resultaten visar följaktligen att blommande växter fanns i 100 miljoner år innan de kom att dominera.

Studien vilar på fossila data och komplex modellering

Forskningens slutsatser är baserade på stora register med fossila data. Dessa register inkluderade många växtgrupper, inklusive representanter för till exempel familjerna palm, orkidé, solros och ärter.

– Genom en bokstavlig avläsning av fossildata går det inte att uppskatta tidpunkterna för växtgruppernas ursprung. Istället var vi tvungna att utveckla nya matematiska modeller och använda datorsimuleringar för att lösa problemet, säger Christine Bacon, forskare vid Göteborgs universitet och medförfattare till artikeln.

Palmfossil från Wyoming, USA. Bild: Arvid Aase.

Studien leddes av Daniele Silvestro vid universitetet i Fribourg och Göteborgs universitet tillsammans med en forskargrupp från Sverige, Schweiz, Kina och Storbritannien.

Vetenskaplig artikel:

Fossil data support a pre-Cretaceous origin of flowering plants, Nature Ecology & Evolution.

Kontakt:

Daniele Silvestro, Göteborgs universitet och universitetet i Fribourg i Schweiz, daniele.silvestro@unifr.ch
Alexandre Antonelli, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet och forskningschef vid Key Gardens,  alexandre.antonelli@bioenv.gu.se
Christine Bacon, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, christine.bacon@bioenv.gu.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera