Bild: Unsplash
Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Professionella nätverk är ett måste för att bygga en startup, från idé till konkurrenskraftigt företag. Olust och oförmåga att nätverka kan äventyra unga och lovande företags framtid. Olika aktörer kan och bör bidra till att introverta entreprenörer blir aktiva nätverkare, visar en studie om indiespelindustrin i Sverige.

Faktum är att många företagare har en introvert personlighet som kan innebära att de saknar motivation och har problem med att ha och ta kontakt med andra. Mark Zuckerberg, Larry Page och Bill Gates är exempel på introverta personligheter som lyckats bli framgångsrika företagare och ledare.

Frågan är hur en introvert person lyckas bli en aktiv nätverkare, och hur olika aktörer kan stötta entreprenörer med introvert personlighet?

Forskare vid Media, Management and Transformation Centre (MMTC), Jönköping International Business School har tittar närmare på indiespelindustrin i Sverige. Indiespel eller ”independent games” är oberoende spel som vanligtvis skapas av enskilda eller små team av spelutvecklare. Där utvecklarna skapar sina spel utan extern finansiering och påverkan av tredje part. Oberoendet omfattar tre områden: ekonomi, utveckling och publicering.

Går inte att vara oberoende

I studien framkom att de flesta indiespelutvecklare inte kan vara oberoende inom alla tre områden, eftersom de är beroende av olika entreprenörsnätverk för att säkra väsentliga resurser och kompetenser. Paradoxalt nog är indiespelföretagen mycket kritiska mot större etablerade spelbolag samtidigt som de ofta är beroende av deras resurser.

Situationen som indiespelföretagen befinner sig i kan beskriva det många företagare befinner sig i, när de inser att behovet av extern hjälp är grundläggande för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Tvingade att delta i nätverkande

De flesta företagare som själva identifierar sig som introverta och som är aktiva i indiespelbranschen, inser vikten av att nätverka. De känner sig tvingade att delta i olika nätverkande aktiviteter, men är obekväma i olika sociala sammanhang på grund av sin personlighetstyp. Detta leder till att de vid upprepade tillfällen misslyckas socialt och inte utökar sitt nätverk med nya relevanta kontakter.

Många introverta entreprenörer associerar samtidigt sin introverta personlighet med kreativitet och vill gärna framhäva detta. De har en orealistisk förväntan, som utgår från en ”Stockholmscentrerad” företagselit, om att enbart kunna fokusera på kreativt arbete och samtidigt delegera nätverkande åt andra, menar forskarna bakom studien.

Detta leder till att de hamnar i ett märkbart underläge i förhållande till extroverta företagare, vilket hotar unga och lovande företags framtid.

Vanligt med introverta entreprenörer

Studien visar att det är vanligt att entreprenörer har en introvert personlighetstyp, vilket kan vara en nackdel när de inte förmår att spegla kvaliteten på den produkt som startupföretaget erbjuder. Studien visar att det är värdefullt att stödja introverta entreprenörer, för att förbättra chanserna för lovande, nyetablerade företag att lyckas.

Några av insikterna från studien kan vara användbara för olika typer av aktörer, till exempel arrangörer av företagsevenemang och konferenser. Den visar bland annat att arrangörer av olika nätverksträffar måste hitta sätt för att skapa lugna och trygga miljöer/plattformar som för att locka introverta företagare att delta och bli aktiva nätverkare. Detta för att möjliggöra nya samarbeten och affärsmöjligheter, i syfte att säkra väsentliga resurser och kompetenser för nystartade företag.

För att detta ska fungera är det viktigt att arrangörer accepterar företagares introverta personlighet och bygger upp långvariga förtroendegivande relationer, där relationen är mer kreativ än affärsmässig.

Studie:

The networking paradox in early-stage entrepreneurship and how introvert entrepreneurs navigate it in networking events: A study in the indie games industry, (Ryan Rumble, Marta Caccamo, Norbert Steigenberger, Brian McCauley), Gaming & Esports Summit 2020

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera