Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett virus i Östersjön, som är nära släkt med ett virus i människans tarm, visade sig ha ett enzym som liknar det i flercelliga organismer. Nämligen ett RNA-polymeras, det som används för att förvandla gener till proteiner.

– Det är spännande resultat. Det tyder på att vissa RNA-polymeras i flercelliga organismer, dit även människor tillhör, kan ha sitt ursprung hos virus, säger Karin Holmfeldt, docent i ekologi.

Virus och bakterier finns överallt. De är en naturlig och viktig del i flera processer i jordens ekosystem. Viruset från Östersjön heter Cellulophaga phage phi14:2, och isolerades av Karin Holmfeldt när hon var doktorand. Och nu har hon och kollegan Emelie Nilsson, doktor i ekologi, arbetat vidare med Östersjöviruset.

Viruset infekterar bakterie

Cellulophaga phage phi14:2 infekterar inte människor utan en bakterie i havet. Bakterien i sin tur infekterar inte heller människor, utan är en del av det naturliga bakteriesamhället i Östersjön.

Det aktuella viruset är också besläktat med ett virus som är vanligt förekommande i människans tarm. Viruset hos människan heter crAssphage och infekterar också bakterier, liksom Östersjöviruset.

I artikeln, som publicerats i tidskriften Nature, beskriver forskarna RNA-polymeras hos viruset från Östersjön. Enzymet RNA-polymeras som förvandlar gener till protein finns hos alla levande organismer och vissa virus.

Tar med sig RNA-polymeras

Alla crAssvirus (inklusive det från Östersjön, Cellulophaga phage phi14:2) har ett eget, unikt RNA-polymeras. Vad forskarna har upptäckt är att viruset skapar RNA-polymeraset i värden den infekterar och tar sedan med det till nästa värd, där det används för att uttrycka virusets första gener. RNA-polymeraset är även besläktat med RNA-polymeras hos flercelliga organismer.

– Detta visar på vikten av att utforska virus och bakterier för att förstå stora organismer, men även viktiga samspel i miljön, säger Emelie Nilsson.

Vetenskaplig artikel:

Structure and function of virion RNA polymerase of a crAss-like phage. Nature.

Kontakt:

Karin Holmfeldt, docent i ekologi vid Linnéuniversitetet, karin.holmfeldt@lnu.se
Emelie Nilsson, doktor i ekologi vid Linnéuniversitetet, emelie.nilsson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera