Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängden och varaktigheten av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar varför just de ljusa hänglavarna gynnas av  blött och fuktigt klimat. 

– Våra resultat tyder på att ljusa hänglavar kommer att gynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, säger Per-Anders Esseen, professor emeritus på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Forskarna fann att tillväxten hos ljusa hänglavar ökade starkt med mängd och varaktighet av regn, medan mörka lavar påverkades marginellt. Algerna i ljusfärgade lavar får mer ljus och har därför högre fotosyntes i regnigt och molnigt väder jämfört med alger i mörka lavar, där melaninpigment avskärmar ljuset. Resultaten visar att sambandet mellan tillväxt och nederbörd hos hänglavar beror på lavens färg, hur mycket vatten de kan lagra, deras storlek och mängden klorofyll.

Resultaten är viktiga för att förstå de faktorer som styr global, regional och lokal utbredning hos hänglavar.

– Kunskapen behövs för att kunna förutsäga hur framtida klimatförändringar kommer att påverka dessa ekologiskt viktiga skogsorganismer, säger Per-Anders Esseen.

Hänglavar livsviktiga för skogen

Lavar är komplexa symbiotiska organismer mellan svampar och/eller cyanobakterier, som passivt tar upp vatten. Hänglavar, med tunna hårlika grenar, är särskilt känsliga för miljöpåverkan som luftföroreningar, skogsbruk och klimatförändringar, men är samtidigt livsviktiga komponenter i världens skogsekosystem.

– Att förstå hur miljöfaktorer och arters funktionella egenskaper reglerar tillväxten är grundläggande för att kunna förutsäga hur lavar och andra organismer reagerar på klimatförändringar, säger Per-Anders Esseen.

Bild: Per-Anders Esseen

Lavar under luppen

Teamet bakom studien har forskat tillsammans om lavar i femton år. Nu transplanterade de hänglavar till nio granskogar i en storskalig klimatgradient, som sträcker sig från de torraste till de regnigaste områdena i Skandinavien. Syftet var att utreda det relativa bidraget från både klimatfaktorer och lavars funktionella egenskaper för tillväxten. Detta hos tre hängande lavar:

  • De ljusa hänglavarna garnlav (Alectoria sarmentosa)
  • skägglav (Usnea dasopoga)
  • den mörka manlaven (Bryoria fuscescens).

Vetenskaplig artikel:

Macroclimate drives growth of hair lichens in boreal forest canopies. (Phinney, N.H, Gauslaa, Y., Palmqvist, K. & Esseen, P.-A)Journal of Ecology

Kontakt:

Per-Anders Esseen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, per-anders.esseen@umu.se
Kristin Palmqvist, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet
kristin.palmqvist@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera