Tema

Sockergelé i coviddrabbades lungor ger hopp om behandling

Hos vissa av dem som drabbas av svår covid-19 och avlider i lungsvikt bildas en gelé i lungorna, något som samtidigt kan ge en nyckel till effektiva behandlingar. Forskare vid Umeå universitet har lyckats fastställa vad som är det aktiva ämnet i gelén. 

– Det finns redan preparat som antingen bromsar kroppens produktion av ämnet i denna gelé eller enzym som bryter ned ämnet. Våra fynd kan även förklara varför kortison tycks ha effekt mot covid-19, säger Urban Hellman, forskare vid Umeå universitet.

Vid röntgen av lungorna hos svårt sjuka patienter med covid-19 har man kunnat se vita områden. Obduktion av avlidna covidpatienter visar att det finns stora mängder klar gelé i lungorna, något som har orsakat att patienterna har ”drunknat inifrån”.

Det var tidigare okänt hur denna gelé uppkom. Vid Translationellt forskningscentrum vid Umeå universitet kunde en grupp forskare visa att gelén består av ämnet hyaluronan, som är en lång polysackarid och hör till glykosaminoglykanerna.

Hyaluron löper amok i alveolerna

Hyaluronan finns normalt i kroppen, där det kan ha olika egenskaper i skilda vävnader, i regel som kroppens ”vän” i bindväv. Bland annat är ämnet inblandat i tidiga stadier av sårläkning. Även inom skönhetskirurgin används syntetiskt framställt hyaluronan, för att förstora läppar eller ta bort rynkor i ansiktet.

Genom att hyaluronan kan dra till sig och binda stora mängder vatten i sitt nystan av långa molekyler, bildar det en geléliknande substans. Det är denna process som löper amok i alveolerna i covidpatienters lungor så att patienten kan behöva vårdas i respirator och i värsta fall avlider i lungsvikt.

Kortison kan hämma geléproduktionen

Idag används ett preparat, Hymecromone, för att bromsa produktionen av hyaluronan vid andra sjukdomar som gallkramper. Det finns också enzym som effektivt bryter ned hyaluronan. Det kan användas exempelvis när man akut måste avbryta misslyckade skönhetsbehandlingar. Även kortison minskar produktionen av hyaluronan. I en brittisk studie visar preliminära data positiva effekter av behandling med kortisonpreparatet Dexamethasone hos svårt covidsjuka patienter.

– Det har tidigare antagits att de lovande preliminära resultaten skulle hänga samman med kortisonets allmänt inflammationshämmande egenskaper, men det kan dessutom handla om att kortison minskar produktionen av hyaluronan, vilket kan minska mängden gelé i lungorna, säger Urban Hellman.

Vetenskaplig artikel:

Presence of hyaluronan in lung alveoli in severe Covid-19 – an opening for new treatment options? (Urban Hellman, Mats G Karlsson, Anna Engström-Laurent, Sara Cajander, Luiza Dorofte, Clas Ahlm, Claude Laurent, Anders Blomberg)Journal of Biological Chemistry

Kontakt:

Urban Hellman, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
urban.hellman@umu.se
Anders Blomberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, anders.blomberg@umu.se

Sockergelé i coviddrabbades lungor ger hopp om behandling

 lästid ~ 2 min