Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Även ett enstaka fysiskt träningspass, följt av en kort återhämtning, förbättrar uppmärksamhet, koncentrationsinlärning och långtidsminne hos unga vuxna. Det visar en sammanställning av 13 vetenskapliga studier, gjord vid Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Peter Blomstrand arbetar som chefläkare på Länssjukhuset Ryhov och är adjungerad forskare i Klinisk fysiologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har tillsammans med Jan Engvall, professor vid Linköpings universitet sammanställt forskning om träning.

– Jag var lite nyfiken på om träning kan användas i pedagogiskt syfte för att förbättra lärandet. Jag började läsa på och fann många artiklar om regelbunden träning och kognitiv funktion, vidare många studier som rörde barn och äldre. Däremot fanns en kunskapslucka beträffande unga vuxna och effekterna av ett enskilt träningspass, säger Peter Blomstrand.

Analyserade 13 studier

Därför genomförde han och Jan Engvall en systematisk review och metaanalys över kliniska prövningar som jämfört effekten av vila, respektive ett träningspass och dess effekter på kognitiv funktion, lärande och minnesfunktioner.

De valde ut 13 studier publicerade mellan år 2009-2019, som alla berörde träning och inlärning hos unga vuxna. I dessa studier var träningsintensiteten måttlig till hög, men skiljde sig i tid från två minuter till en timme. Även träningsformerna varierade; det som användes var promenader, löpning och cykling.

Korta träningspass gör skillnad

Översikten visade att enstaka träningspass i mindre än en timme före olika tester, som ordtester och andra kognitiva övningar, hade en gynnsam effekt på inlärnings- och minnesfunktionerna.

Det innebär alltså att redan små korta stunder av fysisk aktivitet på rasten eller i klassrummet före läxläsning kan göra skillnad! Genom att hitta optimala träningsstrategier kan studenter får hjälp att förbättra sitt lärande och minne.

Översiktsartikeln, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Translational Sports Medicine, har fått internationellt medialt genomslag och uppmärksammats av flera stora tidningar och nyhetskanaler.

Välkommet budskap

– Jag tror att det som gör studien unik är att vi kom med ett enkelt budskap och resultat just i rätt tid. Många är trötta av covidpandemin och det finns ett sug efter något positivt som kan göra tillvaron ljusare. Vi publicerade artikeln i en tidning som ges ut av ett Londonbaserat förlag där just nu media följer Boris Johnson försök att börja träna och gå ner i vikt, berättar Peter Blomstrand.

Det kan vara en av anledningarna till att förlaget arbetat extra mycket för att sprida studien, vilket i sin tur kan ha bidragit till all medial uppmärksamhet.

– Jag har kanske lyckats sätta enkla ord på komplicerade förlopp och lyckats sälja in ett budskap i intervjuer: “Träning gör dig smart och förbättrar lärandeförmåga och minnet, eller “Träning gör dig glad och fokuserad”, säger Peter Blomstrand.

Vetenskaplig artikel:

Effects of a single exercise workout on memory and learning functions in young adults –A systematic review, Translational Sports Medicine

Kontakt:

Peter Blomstrand, adjungerad forskare i Klinisk fysiologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University, peter.blomstrand@rjl.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera