Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Utveckling av nya bilar kräver avancerade datorsimuleringar. Bland annat simuleras själva plåtformningen för att förutse defekter som veckbildning och sprickor i plåten. Med bättre simuleringar, som även omfattar maskinerna i fabriken, kan ledtiderna vid bilutveckling kortas, visar forskning vid BTH.

Volvo Cars i Olofström använder i stor utsträckning datorsimuleringar vid utveckling av nya bilar. En viktig del är plåtformningssimulering vilken används i stor utsträckning under utvecklingen av karossdelar.

Simuleringarna är avancerade och det finns stora utmaningar, men även möjligheter, inom området. Ökade krav och den ständigt ökande konkurrensen inom fordonsindustrin gör att de virtuella utvecklingsverktygen hela tiden måste bli snabbare och mer detaljerade.

Industriforskaren Johan Pilthammar har i sin avhandling i ämnet maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola fokuserat på deformationer av maskiner och verktyg – en faktor som inte tas med i dagens formningssimuleringar. Man utgår istället från att maskinerna är stela men i verkligheten böjer och vrider sig maskinerna och pressarna när de belastas, och dessa deformationer påverkar plåtformningen negativt.

Johan Pilthammar har i sin forskning vid Volvo Cars studerat hur man kan simulera just maskin- och verktygsdeformationer. Han har utvecklat beräkningsmetoder för att snabbt och enkelt kunna skapa och lösa plåtformningsmodeller som inkluderar deformationer. Med hans resultat kan ledtiderna vid utveckling av nya bilar kortas samt reducera antalet stillestånd och problem i fabriken.

Avhandling:

Towards Virtual Tryout and Digital Twins – Enhanced Modeling of Elastic Dies, Sheet Materials, and Friction in Sheet Metal Forming

Kontakt:

Johan Pilthammar, industriforskare i maskinteknik, Blekinge tekniska högskola, johan.pilthammar@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera