Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

87 miljoner kronor per år skulle den traditionella vården kunna spara ifall hälften av den nuvarande grundbehandlingen för patienter med artros genomfördes digitalt via en app istället för traditionellt på klinik, visar en studie från Lunds universitet.

– Artrosbehandlingen i studien är densamma som vid klinik, och följer Socialstyrelsens riktlinjer. Det enda som är nytt är att den levereras digitalt istället, vilket underlättar att kontinuerligt följa patienterna, något som är viktigt vid kronisk sjukdom, säger Håkan Nero, fysioterapeut och en av forskarna bakom studien.

– Kan behandlingen via app dessutom levereras billigare och med större effekt, vilket resultaten i denna studie föreslår, så är det såklart ännu bättre.

I studien jämfördes två behandlingsalternativ för personer med knä-eller höftartros.Digital artrosbehandling och traditionell behandling av artros på klinik. Kostnaderna sammanställdes för patientbesök, administration, träning och utbildning av fysioterapeuter, samt kostnader för patienten i form av resor och frånvaro från arbetet. Dessutom gjordes en kostnadseffektanalys, där man undersökte respektive behandlingsalternativs resultat på smärta.

Mindre smärta för pengarna

– Det visar att det digitala behandlingsprogrammet för artros kostar cirka 25 procent av det traditionella behandlingsprogrammet. Det digitala är även mer kostnadseffektivt sett till effekten på patientens smärta, vilket innebär att man uppnår högre positiv effekt på smärta per spenderad krona. Studien visar också att om hälften av de patienter som fått standardbehandling istället skulle gått det digitala programmet, skulle det gå att spara cirka 87 miljoner kronor per år.

Uppföljning av tidigare studie

Den aktuella studien är en uppföljning av en tidigare studie om digital behandling av artros som forskarna publicerade våren 2020. I den fick 500 patienter från hela landet med artros i knä eller höft under en längre tid dagligen nya övningar och lektioner via en app i sin mobiltelefon. Veckovis fick patienterna digitalt rapportera sina resultat av övningarna.

Efter 6 månader hade patienterna med hjälp av de enkla övningarna, som de fick för att stärka muskulaturen kring området med artros, i genomsnitt nästan halverat sin smärta. Dessutom hade den fysiska rörligheten förbättrats i genomsnitt 43 procent för hela gruppen. Även de patienter som fortsatte programmet upp till ett år visade lika bra resultat. Något som överraskade forskarna.

– Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men inte att de skulle bli så bra. Det visar att det går utmärkt att behandla kronisk sjukdom som artros med hjälp av digital teknik, sa Håkan Nero i samband med att studien publicerades.

Läs artikeln App hjälper att halvera smärta vid artros (5 mars 2020)    

Håkan Nero tror att digital behandling mot artros kommer att bli vanligare framöver.

– På grund av rådande pandemi har utvecklingen och testandet av digitala alternativ accelererat. Dessutom kommer ständigt ny forskning som visar på fördelar med välbyggda digitala behandlingsprogram.

Kontakt:

Håkan Nero, fysioterapeut, forskare vid avdelningen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet, hakan.nero@med.lu.se

Vetenskaplig artikel:

Costing analysis of a digital first-line treatment platform for patients with knee and hip osteoarthritis in Sweden. PLOS ONE.  B. Ekman, H. Nero, L. S. Lohmander, L- E. Dahlberg

Om studien

Grundbehandling av artros via en app drivs av företaget Joint Academy. Bakom forskningen och den vetenskapliga artikeln om denna behandling står forskare vid Lunds universitet; Håkan Nero och Stefan Lohmander är deltidskonsulter på Joint Academy. Leif Dahlberg är medicinsk chef vid Joint Academy.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera