Två Anopheles-myggor parar sig. Bild: Melika Hajkazemian
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nytt genombrott i forskningen kring malariamyggans fortplantningsprocess visar att hanmyggor i stora svärmar attraherar honor genom att avge speciella dofter. Resultaten kan ge nya möjligheter att bekämpa spridningen av en rad olika sjukdomar.

Världens dödligaste djur, myggsläktet anopheles, mer känd som malariamyggan, sprider en lång rad sjukdomar, bland annat malaria, denguefeber, gula febern, zikafeber och Chikungya. Bara malaria drabbar ca 220 miljoner människor årligen, med runt 780 000 dödsfall som resultat.

Hittills har forskning kring anophelesmyggan huvudsakligen riktat in sig på honmyggor, som är de som sticker människor och aktivt sprider virus. En internationell studie som letts av forskare vid Stockholms universitet fokuserar i stället på hanen. Detta har gett  ny kunskap om myggornas fortplantningsprocess – och öppnar dörrarna för helt nya bekämpningsmetoder.

Inför fortplantningen bildar hanmyggorna stora svärmar med tiotusentals individer som flyger om varandra inom ett begränsat utrymme, i en sorts uppvaktningsdans. Honmyggor attraheras av dessa svärmar, men hur hanmyggornas dragningskraft fungerar har hittills inte varit känt.

Några fraser av myggornas kemiska språk

Den nya studien visar att det sker genom att hanmyggorna utsöndrar speciella feromoner vars dofter forskarna nu lyckats identifiera och replikera, både i laboratoriemiljö och under fälttester i Sydafrika. Och lyckats locka stora skaror av myggor av fem underarter, Anopheles gambiae, Anopheles coluzzii, Anopheles arabiensis, Anopheles merus och Anopheles funestus, alla välkända bärare av malariaparasiten.

– Parningsprocessen är naturligtvis central för myggans livscykel, och upptäckten av de feromoner som styr den öppnar helt nya möjligheter för att kontrollera myggornas spridning och de sjukdomar de bär, säger Noushin Emami, forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet och den som lett projektet.

– Vi har bara lyckats översätta ett par fraser av det kemiska språk myggor använder för att kommunicera med varandra, men det öppnar mycket stora möjligheter att kunna kontrollera myggpopulationer och sjukdomars spridning.

Vetenskaplig artikel:

Male swarming aggregation pheromones increase female attraction and mating success among multiple African malaria vector mosquito, Nature Ecology & Evolution

Kontakt:

Noushin Emami,forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, noushin.emami@su.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera