Artikel från Göteborgs universitet

Ju fler förstagångsoperationer för höftprotes en läkare genomför per år desto bättre blir resultaten, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Däremot gör det ingen större skillnad för patienten om den opererande läkare är färdig specialist inom ortopedi, eller under utbildning till ortopedspecialist.

Forskningen tar avstamp i diskussionen om så kallade operatörsspecifika resultat, alltså hur bra resultat enskilda opererande läkare gör. Vissa länder har redan infört kvalitetsregister för höftprotesoperationer så att läkare på individnivå får återkoppling om sina resultat.

Avhandlingen belyser faktorer som kan vara viktiga vid skapandet av en svensk modell för denna typ av återkoppling. Författare är Per Jolbäck, disputerad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och legitimerad sjuksköterska inom ortopedi på Skaraborgs Sjukhus.

Stora delar av forskningen bygger på uppgifter från offentlig sjukhusvård i Västra Götaland, i kombination med data från Svenska Höftprotesregistret. Patienterna det handlar om har genomgått förstagångsoperation och fått höftprotes, på grund av artros i höftleden.

Lång erfarenhet inte avgörande

Att resultaten blev bättre ju oftare en läkare opererade framkom när uppgifter om 12 100 operationer i Västra Götaland, 2007-2016, studerades. Måttstocken var andelen operationer där det inom 90 dagar uppstod komplikationer. Dels medicinska, som proppar i ben och lungor eller lunginflammation, och dels kirurgiska i form av exempelvis sårinfektioner, att höften hoppar ur led, eller omoperation.

– Det här visar att sjukvårdshuvudmännen bör överväga att planera för en högre andel förstagångsoperationer för höftprotes per läkare som opererar, menar Per Jolbäck.

Hur länge läkaren varit ortopedspecialist spelade däremot ingen avgörande roll för patienternas hälsovinster och smärtnivåer. Patienter som opererats av ST-läkare rapporterade aningen lägre nöjdhet med resultatet än de vars operatörer hade längst tid som specialister, men skillnaderna var små. I denna delstudie ingick 6 713 förstagångsoperationer för höftprotes i Västra Götalandsregionens regi 2007-2012.

Förhoppningar och farhågor

– Slutsatsen är att patienterna kan förvänta sig samma vinster i hälsa, smärta och nöjdhet med operationsresultatet oberoende av hur länge operatören varit specialist i ortopedi, konstaterar Per Jolbäck.

I avhandlingen ingår också en intervjustudie med 19 läkare varav 4 ST-läkare och 15 specialister i ortopedi på 15 sjukhus runt om i Sverige. Uppfattningarna om ett kvalitetsregister för operatörsspecifika resultat visade sig variera. Det fanns både förhoppningar om att det skulle utveckla yrket, och farhågor om att operatörer skulle få felaktig kritik.

– Årlig operatörsvolym och personlig feedback är pusselbitar som ytterligare kan bidra till att göra det lite bättre för patienterna som ska genomgå höftprotesoperationer, säger Per Jolbäck.

Avhandling:

Outcomes following primary total hip arthroplasty. With focus on the surgeon & surgeons’ perceptions about feedback

Kontakt:

Per Jolbäck, disputerad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och legitimerad sjuksköterska inom ortopedi på Skaraborgs Sjukhus, perjo2@icloud.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera