Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det som sker utanför nätet beskrivs ofta som IRL – in real life, vilket kan leda till uppfattningen att allt som sker på internet är mindre verkligt. För barn som utsätts för sexualbrott via internet är dock både traumat och konsekvenserna högst verkliga, visar forskning från Göteborgs universitet.

– Synen på sexualbrott som sker via internet verkar vara att de är mindre allvarliga och mindre sexuellt kränkande än vad sexualbrott utanför nätet är. Det kan man till exempel se om man tittar på de skadestånd och påföljder som delas ut rättsligt. Men för barnet som drabbats är det inte alls säkert att det har varit en mindre allvarlig kränkning, säger Malin Joleby, doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet.

I sin licentiatavhandling om internetrelaterade sexualbrott mot barn har Malin Joleby analyserat ett hundratal svenska domstolsfall med brottsrubricering ”Utnyttjande av barn för sexuell posering”, där övergreppet skett på nätet. Det handlar om barn som förmåtts att fotografera eller filma sig halvnakna, spela in videofilmer eller direktsända i webbkamera när de onanerar eller penetrerar sig själva, till barn som tvingats genomföra sexuella handlingar på syskon eller husdjur.

– Ofta pratar man om internetrelaterade sexualbrott som icke-fysiska, men vi kunde se att de i allra högsta grad kunde ha fysisk karaktär. Att det är barnet själv som genomför den sexuella handlingen och inte förövaren kanske är relevant rent rättsligt, men om man ser till hur barnens mående beskrivs så verkar det inte alls spela någon roll, säger Malin Joleby.

Samma brott – ny arena

I domarna beskrivs en rad olika psykologiska konsekvenser till följd av övergreppen. Vanligast är ett allmänt psykiskt lidande, men även självskadebeteende, sömnproblem, självhat, svårigheter att lita på folk, försämrade relationer med anhöriga och problem att klara av skolan. De här fynden är egentligen inte nya, menar Malin Joleby.

– Det är vad forskning i flera decennier har visat när det gäller barn som utsatts för övergrepp utanför nätet. Det är därför viktigt att förstå att övergrepp via nätet inte är något helt nytt och annorlunda, utan att internet bara är en ny arena där övergrepp kan ske och det är viktigt att samhället uppmärksammar den här brottstypen och tar den på allvar. Både när det gäller att erbjuda stöd till barnen som har varit utsatta och i den

Att övergreppen sker på nätet innebär en ökad risk för att bilder och filmer på övergreppen kan komma att spridas, vilket kan leda till oro och rädsla kring vilka som kan ha sett.

Rädsla  för att föräldrarna ska bli arga

Att barnen dessutom själva tvingas att delta aktivt i övergreppen kan göra att de känner skuld och skam över det inträffade. I de allra flesta fallen var det inte barnet själv som hade berättat om övergreppen, utan de uppdagades på andra sätt, till exempel när polisen hittade bilder och filmer på barnet i en misstänkt persons dator.

Malin Joleby menar att det är viktigt att våga prata om de här frågorna med barnen runt omkring oss, så att de vågar be om hjälp om något otäckt händer på internet. Hon uppmanar alla vuxna att tydligt visa att man finns där, är beredd att lyssna och aldrig kommer bli arg på barnet även om det var barnet som själv tog den första kontakten med förövaren eller gjorde något annat som man som vuxen kan tycka är oaktsamt.

– Barn kan ofta vara rädda för att berätta för att de tror att föräldrarna ska bli arga eller kanske ta telefonen eller datorn ifrån dem, säger Malin Joleby.

Fokus på förövarnas strategier

Forskningsprojektet Barn utsatta för sexualbrott på nätet – orsaker, skeenden och konsekvenser undersöker internetrelaterade sexualbrott mot barn. Fokus ligger på de strategier förövare använder för att förmå barn att delta i sexuella handlingar på nätet, vilka handlingar barnen blivit utsatta för samt hur övergreppen påverkat deras mående. Studierna bygger på analyser av domar från svenska domstolar, samt intervjuer med unga personer som utsatts för övergrepp på internet.

Vetenskaplig artikel:

Experiences and psychological health among children exposed to online child sexual abuse – a mixed methods study of court verdicts. Psychology, Crime & Law

Licentiatavhandling:

Technology-assisted Child Sexual Abus: Offender strategies, abuse characteristics and psychological consequences

Kontakt:

Malin Joleby, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, malin.joleby@psy.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera