Mauritia felxuosa-palmer i närheten av Iquitos i Peru. Bild: Gabriel Hidalgo
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns fem gånger mer palmer i Amazonas och andra amerikanska regnskogar, än i Afrika och Asien, enligt en studie ledd vid Uppsala universitet. Palmer har många egenskaper som skiljer sig från andra tropiska träd. Kunskap om andelen palmer är viktig för att beräkna skogsområdens känslighet för klimatförändringar.

Palmer är ikoniska tropiska skogsväxter. Men vykortsbilder av kokospalmer som lutar över vita sandstränder fångar inte palmernas otroliga mångfald och hur viktiga de är för människor och ekosystemen. Det finns över 2 500 arter av palmer och många används av människor för mat, skydd, medicin och hantverk. I vissa områden är palmer också helt dominerande och bildar naturliga monokulturer. Palmerna tillhör de vanligaste trädarterna i Amazonas regnskog, medan de i andra tropiska områden är påtagligt frånvarande.

Hittills har det inte funnits någon kvantitativ beskrivning av hur mängden palmträd varierar mellan de tropiska områdena. En ny studie ledd av Bob Muscarella vid Uppsala universitet har nu gjort den första globala bedömningen av mängden palmträd. Den vetenskapliga artikeln inkluderar bidrag från över 200 medförfattare från 48 länder.

Ger förståelse av kolbalansen i tropiska skogar

– För att få en bättre förståelse för tropiska skogar och minska osäkerheten kring dessa ekosystems kolbalans under klimatförändringar gjorde vi en sammanställning över hur antalet palmträd varierade över världen jämfört med andra trädslag, säger Bob Muscarella.

Forskarna använde befintliga nätverk av provytor i skogsmark (bland annat forestplots.net, PPBio, Rainfor, AfriTRON) för att sammanställa en stor databas med 2 548 provytor. Därefter kvantifierade de mängden palmer i förhållande till andra trädslag i provytorna.

Studiens resultat visar att mängden palmer är mer än fem gånger större i de amerikanska regnskogarna (till exempel Amazonas) jämfört med liknande skogar i Afrika och Asien. Det är känt sedan tidigare att många palmer föredrar mark med god tillgång till grundvatten och den nya studien kunde bekräfta att antalet palmer var fler i våtare områden med mindre bördiga jordar och ytligare grundvatten.

Palmer mer lika gräs än tropiska lövträd

Palmer är enhjärtbladiga växter och därmed närmare släkt med till exempel gräs än med de lövträd som finns i tropikerna. Palmer har därför många fundamental anatomiska och fysiologiska skillnader jämfört med andra tropiska träd. Dessa skillnader kan ha stora konsekvenser när det gäller att beräkna upptag och lagring av kol i tropiska skogar, liksom de tropiska skogarnas motståndskraft mot klimatförändringar. Den nya studien tillför kunskap som är viktig för vidare forskning om båda dessa aspekter.

Tropiska regnskogar ses ofta som synonymt med biologisk mångfald. Men denna mångfald är inte jämnt fördelad och de flesta växterna i ett visst område hör till bara en handfull arter. Den totala biomassan i Amazonas regnskog fördelas över färre än 300 trädarter – där flera arter av palmer ingår.

– Att förstå de tropiska skogarnas dominerande arter är avgörande för att förstå hur dessa skogar fungerar och hur känsliga de kommer att vara för störningar och klimatförändringar i framtiden, säger Bob Muscarella.

Vetenskaplig artikel:

The Global Abundance of Tree Palms, Global Ecology and Biogeography Global Ecology and Biogeography

Kontakt:

Robert Muscarella, universitetslektor vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet, robert.muscarella@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera