Tema

Individuella råd minskar risken för hjärtkärlsjukdom

Det går att minska risken för hjärtkärlsjukdom även på äldre dar. För 70-åringar som ingick i ett program med justerad behandling mot blodtryck och blodfetter samt råd om kost och motion, sjönk risken för hjärtkärlsjukdom till 20 procent under riksgenomsnittet. 

– Det är mycket glädjande att vi nu för första gången tydligt kan visa att det faktiskt aldrig är för sent att sänka risken för hjärtkärlsjukdom Det kan både rädda liv och ge förbättrad livskvalitet under ålderdomen, säger Peter Nordström, professor vid Umeå universitet, som lett långtidssstudien Health Age Initiative, HAI.

I studien har sammanlagt 5 500 personer över 70 år i Umeå följts sedan 2012. Vid de första undersökningarna gick det att se att många hade flera förhöjda riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Deltagarna i studien fick vid en uppföljning individuella råd utifrån sin riskprofil. De fick medicinbehandling mot högt blodtryck och höga blodfetter justerade utifrån sina värden med hjälp av primärvården samt råd om kost och motion. Det byggdes även upp en webbplats runt projektet med råd för en hälsosam livsstil.

20 procent mindre risk

Projektet har nu utvärderats och det visade sig att deltagarna har 20 procent lägre värden som är kopplade till risk för typiska hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Detta jämfört med en kontrollgrupp med 70-åringar från övriga landet. Före studien låg Umeås äldre över riksgenomsnittet i riskfaktorer.

Även om man tittade på alla 70-åriga personer i Umeå kommun, oavsett om de deltagit i projektet, gick det att se en påtaglig sänkning av risken för hjärtkärlsjukdom under perioden då projektet pågått.

– Detta resultat talar för att de effekter vi tycker oss se i projektet inte beror på att det var generellt friska personer som deltagit i projektet, utan att det faktiskt är en effekt av de råd som givits. Det är också hoppingivande inför framtiden om metoden sprids till fler regioner, säger Anna Nordström, adjungerad professor vid Umeå universitet och studiens förstaförfattare.

Programmet Health Age Initiative, HAI, har finansierats av Vetenskapsrådet.

Vetenskaplig artikel:

A multiple risk factor program is associated with decreased risk of cardiovascular disease in 70-year-olds: A cohort study from Sweden (Anna Nordstrom, Jonathan Bergman, Sabine Bjork, Bo Carlberg, Jonas Johansson, Andreas Hult, Peter Nordstrom) PLOS Medicine

Kontakt:

Peter Nordström, professor, överläkare, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, peter.nordstrom@umu.se
Anna Nordström, adjungerad professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, anna.h.nordstrom@umu.se

Individuella råd minskar risken för hjärtkärlsjukdom

 lästid ~ 2 min