Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trots att samhället erbjuder organiserat stöd till unga som utsatts för brott, är det svårt att veta vart man ska vända sig. Istället för att söka det stöd samhället erbjuder vänder sig unga hellre till familj och vänner, visar forskning.

Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.

Sara Thunberg är socionom och forskare i socialt arbete vid Örebro universitet. Hennes avhandling handlar om hur ungdomar som har blivit utsatta för olika typer av brott ser på sig själva som brottsoffer och om hur deras behov av stöd ser ut.

– Jag har intervjuat unga som varit utsatta för misshandel, hot, ofredande, sexuellt ofredande, rån och våld i nära relation när de varit mellan 15 och 19 år, berättar hon.

Familj och vänner viktigast

Sara Thunberg drar slutsatsen att få ungdomar faktiskt söker och får stöd efter att ha utsatts för brott. I stället söker de stöd hos familj och vänner. Många unga uttrycker också att de själva bär ett ansvar för det som hänt.

– Det kan exempelvis vara att de medger att de kan ha provocerat fram våldet genom att de förolämpat förövaren eller att de själva har deltagit i slagsmål tidigare.

Även om de unga uttrycker att själva brottshändelsen är fel, påverkar synen på sin egen delaktighet i det som har hänt hur omgivningen bemöter dem.

– Ju mer man avviker från samhällets generella syn på vem som är ett brottsoffer, desto svårare upplever ungdomarna att det är att få acceptans för sitt offerskap och de upplever ofta att de inte har tillgång till stöd, säger Sara Thunberg.

Föreslår koordinerande funktion

För att stärka stödet till unga som utsatts för brott menar Sara Thunberg att det bör finnas någon form av koordinerande funktion, dit den som blivit utsatt för brott kan vända sig för att få information och guidning till vidare stöd.

– Det skulle vara bättre om det fanns en enda kanal in för att nå stöd, istället för flera kanaler där man slussas runt i systemet mellan olika instanser, som det är idag. Det finns väldigt mycket organiserat stöd i samhället generellt till de som utsatts för brott, men tyvärr är det inte en allmän kunskap vart man kan vända sig för att få stöd.

Hon lyfter också fram vikten av att anhöriga ska kunna få stöd.

– Eftersom ungdomarna får sitt främsta stöd från sina föräldrar, syskon och vänner menar jag att även de kan behöva stödinsatser. Jag tror att även de anhöriga skulle gynnas av någon form av koordinerande funktion, säger Sara Thunberg.

Avhandling:

Victimization, Positioning and Support – Young Victims’ Experiences of Crime 

Kontakt:

Sara Thunberg, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, sara.thunberg@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera