Tema

Skolresorna skulle forma framtidens medborgare

I Portugal har skolresor genom historien använts för att modernisera skolundervisningen och samhället. Forskning från Umeå universitet visar hur skolresorna är kopplade till en idé om utbildning som ett instrument för samhällsutveckling och framsteg för nationen.

I sin avhandling vid Umeå universitet har Inês Félix undersökt skolresor på gymnasienivå i Portugal mellan 1890 och 1960. Hon har granskat skolresornas historia, framförallt med fokus på statliga regleringar, utbildningsdiskussioner och undervisningsformer.

Studien visar att skolresorna i Portugal i hög grad var kopplade till idén om utbildning som ett instrument för samhällsutveckling och framsteg för nationen. Lärandet var på ett intrikat sätt även kopplat till skildringar om nationell tillhörighet.

Skolresorna tog eleverna ut ur skolan för att de på plats skulle observera, studera och aktivt uppleva historiska arv, industriella processer, naturföremål, fenomen och samhälleliga framsteg. På så vis skulle kunskap och värderingar som fanns kopplad till de besökta platserna överföras till eleverna. Tanken var att det i förlängningen skulle förvandla eleven till medborgare.

Begränsades till observatörer, läsare och lyssnare

Avhandlingen visar också hur skolresor, som introducerades för att modernisera skolan och stimulera elevernas aktiva engagemang och frigörelse, ändå blev beroende av traditionella former av undervisning och lärande. Elevernas engagemang begränsades till rollerna som observatörer, läsare och lyssnare eller handlade om att föra anteckningar.

Enligt Inês Félix visar dessa skolresor på en rad öppningar till den moderna utbildningens historia. Att ta del av hur skolresorna genomfördes och idéerna bakom dem kan bidra till djupare förståelse av hur vi idag tänker på modernisering av utbildning och på utbildning av framtida medborgare.

Avhandling:

School Journeys – Ideas and Practices of New Education in Portugal (1890–1960) Inês Félix

Kontakt:

Inês Félix, doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, ines.felix@umu.se

Skolresorna skulle forma framtidens medborgare

 lästid ~ 1 min