Foto: Sam Albury
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Offentlig sektor har blivit bättre på att dra nytta av digitalisering. Men skillnaderna inom kommunal förvaltning är stora – sämst ställt är det och inom social- och utbildningsförvaltningar. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation .

Årets upplaga av rapporten Statusrapport – digital mognad i offentlig förvaltning  innehåller redovisningar av 29 svenska offentliga organisationers (myndigheters, kommuners och regioners) förmåga att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen. En jämförelse med 2019 visar att den digitala mognaden i offentlig sektor har ökat med sex procentenheter till 47 procent under 2020.

−  Generellt ser vi en stark ökning inom området digital förmåga. Det betyder att offentlig sektor sedan förra mätningen har arbetat målinriktat med att ta kontroll över olika digitala projekt. Därmed har de också skapat förutsättningar för att öka nyttan med digitaliseringen vilket är särskilt viktigt i tider av omställning på grund av covid-19, säger Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom rapporten.

Tydliga skillnader mellan olika typer av förvaltningar

I rapporten finns även en fördjupad analys av hur kommunala förvaltningar utvecklats digitalt och i förlängningen hanterar digitaliseringen. Forskarna kunde identifiera tydliga skillnader mellan olika typer av förvaltningar. Sämst förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter hade socialförvaltningar och utbildningsförvaltningar.

− En orsak är det stora digitala förändringstryck som kommer utifrån med effektivisering, automatisering och nya tjänster gentemot medborgarna, vilket förvaltningarna i nuläget har svårt att leva upp till, säger Johan Magnusson.

Rapporten bygger på en modell för att mäta digital mognad som tagits fram på uppdrag av regeringskansliet. I modellen – som kallas Dimios (Digital mognad i offentlig sektor) – sammanställs faktorer som visat sig vara värdefulla för organisationers förmåga att realisera nyttan med digitaliseringen.

Ett antal rekommendationer om hur offentliga organisationers fortsatta arbete bör se ut för att klara av transformationen till fler digitala tjänster lyfts fram i rapporten.

– Svensk offentlig sektor saknar fortfarande förutsättningar för det som krävs för att leva upp till regeringens högt ställda mål om att bli bäst i världen på att dra nyttan ur digitaliseringen. Men utvecklingen är lovande och vi har tagit ett steg i rätt riktning, säger Johan Magnusson.

Rapport:

Statusrapport ­– digital mognad i offentlig förvaltning

Kontakt:

Johan Magnusson, docent vid institutionen för tillämpad informationsteknologi,  Göteborgs universitet, johan.magnusson@ait.gu.se

Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är ett forskningscentrum bestående av forskare och lärare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm: www.scdi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera