Japheth Mast
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett läkemedel som sänker nivåerna av manligt könshormon i kroppen minskar risken för att män med pedofili begår sexuella övergrepp. Det visar en studie från Karolinska institutet. Behandlingen ledde till att sexuell lust och sexuell attraktion till barn dämpades redan inom två veckor.

Sexuella övergrepp drabbar ungefär var tionde flicka och var tjugonde pojke. Största gruppen förövare är män med pedofili, det vill säga män som tänder sexuellt på barn. Trots polisiära, tekniska och politiska initiativ fortsätter övergreppen mot barn att öka, framför allt övergrepp via internet. Det finns därför ett stort behov av effektiva och vetenskapligt utprövade behandlingar för pedofili.

Forskare vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet har nu utvärderat effekten av läkemedlet degarelix, som är godkänt för behandling av prostatacancer. Det stänger av produktionen av manligt könshormon, testosteron, och minskar inom loppet av några timmar testosteronnivåerna i kroppen. Läkemedlet ges i injektionsform och fylls på var tredje månad.

Dämpade sexuell lust och sexuell attraktion till barn

I studien ingick 52 män med pedofili från hela Sverige. Männen lottades till behandling med läkemedlet degarelix eller en verkningslös placebosubstans. Varken deltagarna eller forskarna visste vilka som fått läkemedlet förrän studien var över.

Behandling med degarelix ledde till att två viktiga riskfaktorer för att begå övergrepp dämpades: hög sexuell lust och sexuell attraktion till barn. Effekterna märktes redan inom två veckor.

– Det är viktigt att kunna erbjuda en behandling med snabbt insättande effekt. Patienternas egna upplevelser av läkemedlet var överlag positiva, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare i psykiatri vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som har lett arbetet med den nya studien.

De flesta ville fortsätta med läkemedlet

Framför allt beskrev männen gynnsamma effekter på sexualiteten. Flera angav att de fick ett inre lugn, att tankarna på sex inte längre var dominerande och att de tappade sitt sexuella intresse för barn. En majoritet ville fortsätta med läkemedlet efter studiens slut.

– Den här studien är ett viktigt steg mot evidensbaserad behandling för pedofili. Vi planerar nu att genomföra en ny studie där samma preparat ska utvärderas över längre tid och jämföras med psykoterapi, säger Christoffer Rahm.

Rekryterades via hjälplinje

All medverkan var frivillig och männen rekryterades via Preventell, som är en nationell hjälplinje vid oönskad sexualitet. Preventell är initierad av ANOVA, en mottagning inom andrologi, sexualmedicin och transmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Tanken med hjälplinjen är att erbjuda en snabb kanal in i specialiserad behandling för personer med farlig eller oönskad sexualitet och därigenom förebygga övergrepp och sexuellt våld.

Vissa av deltagarna som behandlades med degarelix fick värmevallningar och reaktioner vid injektionsstället. Det är svårt att dra några slutsatser om psykiska biverkningar eftersom många av deltagarna mådde dåligt redan innan studien startade. Se den vetenskapliga artikeln för en fullständig lista över biverkningar och effekter.

Artikel:

Effect of Gonadotropin-Releasing Hormone Antagonist on Risk of Committing Child Sexual Abuse in Men With Pedophilic Disorder: A Randomized Clinical Trial

Kontakt:

Christoffer Rahm, överläkare, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap (Centrum för psykiatriforskning), Karolinska institutet, christoffer.rahm@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera