Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om äldre får skräddarsytt stöd för att kunna använda och anpassa olika digitala tjänster förbättras deras möjligheter till social delaktighet och att kunna bo kvar hemma. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

– Inte minst i dessa coronatider kan dator och smart mobiltelefon vara mycket värdefulla för att bryta de äldres isolering och för olika former av service, men många äldre behöver stöd att ta sig över den tröskel det innebär att komma igång, säger Caroline Fischl, doktorand vid Umeå universitet.

Digital teknik välkomnas

I sin avhandling har Caroline Fischl i fyra studier följt sammanlagt 46 personer i åldrarna 66 till 95 år i norra Sverige. Studierna genomfördes före den nuvarande coronapandemin. Många äldre upplevde att både de sociala nätverken och den samhällsservice de kan ta del av minskar – särskilt på landsbygden – och att den digitala tekniken delvis kan kompensera för det.

Genomgående välkomnade äldre den digitala tekniken i sig. Men det gick att se att de också upplevde olika svårigheter att nyttja den. Därför studeras i avhandlingen hur ett strukturerat tillvägagångssätt för att skräddarsy stöd för äldres engagemang i digitala aktiviteter kan utformas. Stödet innefattar olika individualiserade interventionsstrategier, såsom att anpassa visuella inställningar på den digitala enheten och skapa instruktionsmaterial baserat på äldres behov och preferenser.

Att känna kontroll är viktigt

Det gick även att se att en avgörande faktor för att den äldre ska använda digital teknik är att den känns relevant i den egna tillvaron. Relevans handlar inte bara om att en äldre person ska känna sig intresserad av eller nyfiken på digital teknik, utan om teknikens användbarhet i överensstämmelse med personens mål, behov och värderingar. Att uppleva att man har val och kan utöva kontroll över sig själv och miljön är också viktig för att äldre ska kunna engagera sig mer frekvent i de aktiviteterna.

– Att hjälpa äldre att hitta relevans för digital teknik och att uppleva val och kontroll är en del av de skräddarsydda stöden, säger Caroline Fischl.

Avhandling:

Åldrandet i ett digitalt samhälle – ett aktivitetsperspektiv på social delaktighet

Kontakt:

Caroline Fischl, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet,  caroline.fischl@umu.se. Hon är legitimerad arbetsterapeut i Filippinerna och Sverige med en masterexamen i ergonomi och magisterexamen i arbetsterapi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera