Bild: Sacha Nouviale on Unsplash
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ögonsjukdomar med tillväxt av läckande blodkärl kan leda till förlorad syn. Problemet är att en och samma molekyl orsakar både läckage och viktig tillväxt. Forskare vid Uppsala universitet har nu upptäckt att de båda effekterna kan skiljas åt, något som skulle kunna leda till säkrare behandlingsstrategier mot kärlläckage.

Åldersförändringar i gula fläcken och diabetesretinopati gör att läckande blodkärl växer till i ögat vilket leder till skadlig svullnad och gradvis synförlust. De behandlingar som används idag blockerar en molekyl som kallas VEGF. Det är en tillväxtfaktor både medverkar till nödvändig tillväxten av nya blodkärl i ögat, och medverkar till kärlläckage. Denna dubbla roll för VEGF gör att behandlingen kan förhindra skadlig svullnad men samtidigt ge biverkningar i form av att blodkärl tar skada och dör.

– Under våren undersökte vi om det skulle vara möjligt att blockera effekten av VEGF bara på blodkärlsläckaget, utan att blodkärl och nervceller skadas, säger artikelns försteförfattare Ross Smith, postdoktor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Undersökte hur läckage orsakas

För att göra det undersökte forskarna steg för steg på vilket sätt VEGF orsakar läckage i ögon hos möss med sjukdomar som efterliknar åldersförändringar i gula fläcken och diabetesretinopati. Djuren hade förändrats genetiskt så att de hade mutationer i de proteiner i ögat som påverkas av VEGF. Genom att studera dessa möss kunde forskargruppen identifiera exakt på vilket sätt VEGF orsakar att kärlen läcker.

– Vi tillsatte fluorescerande partiklar till blodet och använde mikroskop för att hitta dem i eller utanför kärlen. Om läckaget hade stoppats av en mutation hittade vi inga partiklar utanför kärlen, säger Ross Smith.

De båda effekterna kunde separeras

Försöken visade att effekten av VEGF på läckage kunde skiljas åt från effekten på bildandet av nya blodkärl.

– Våra fynd ger svar på frågan om hur blodkärl läcker och visar att läckaget kan stoppas utan att döda blodkärlen. Utifrån denna kunskap har vi börjat testa läkemedel som selektivt skulle kunna blockera det läckagepåverkande steget i processen. Om det är ett effektivt tillvägagångssätt skulle det kunna leda till nya behandlingar för att stoppa läckaget utan de skadliga biverkningarna hos befintliga läkemedel, säger Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som har lett studien.

Kontakt:

Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, lena.welsh@igp.uu.se

Vetenskaplig artikel:

Vascular permeability in retinopathy is regulated by VEGFR2 Y949 signaling to VE-cadherin, eLife 2020;9:e54056

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera