Tema

Sjuksköterskor som lär sig i par blir tryggare

Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par för att få ökad trygghet och bättre självförtroende. Det kan avgöra om de blir kvar i yrket eller ej, menar en forskare vid Högskolan i Gävle.

Dagens slutenvård är en väldigt komplex miljö med ett högt tempo. De flesta patienter är riktigt sjuka och ofta saknas personal. Den beskrivningen ger Ylva Pålsson, som är klinisk adjunkt och forskare i vårdvetenskap.

Hon kunde se att det först gick bra för många av hennes gamla studenter när de började jobba som sjuksköterskor på avdelningen, men att en del snabbt tappade glöden.

–Jag tror det handlar om etisk stress. De har en dröm om att göra skillnad, om att finnas där, och så får man jaga hela tiden för att hinna, säger Ylva Pålsson.

Samtidigt såg hon studenter blomma upp när de fick lära tillsammans med en kamrat. Hennes forskning visar att de som gjort sin praktik i par kunnat stötta varandra och känt sig mer självständiga. De fick också en starkare tro på att klara yrket.

– Man har, tillsammans med sin kamrat, kunnat göra mera själv och sett det fungera. Att ha stöd i någon och tillsammans kunna bearbeta alla intryck kan vara helt avgörande.

Svårt att hinna med allt

Ylva Pålsson säger att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta har höga krav på sig själva och att de försöker mäta sig med dem som jobbat i fem, tio eller femton år. Då kan det vara bra att istället jämföra sig och diskutera med någon som också är helt ny.

– Man kan komma fram till att vi ju har jobbat häcken av oss i dag, vi hann inte mer. För vi är osäkra och kontrollerar oss flera gånger, till exempel när man ska blanda läkemedel.

Också vårdchefer ser kamratlärande som en bra metod, där nya sjuksköterskor blir självständiga snabbare och lär sig samarbeta på ett bra sätt.

– Sjuksköterska är ett så fantastiskt yrke och genom att arbeta på ett nytt sätt kan vi hjälpa studenter och nya att komma in i miljön och få känna trygghet. Det är så viktigt att vi tar hand om dem som kommer nya då många slutar, avslutar Ylva Pålsson.

Avhandling:

A pathway into the profession: The use, feasibility and outcomes of a peer learning intervention for nursing students and newly graduated nurses

Kontakt:

Ylva Pålsson, forskare och universitetsadjunkt i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, ylva.palsson@hig.se

Sjuksköterskor som lär sig i par blir tryggare

 lästid ~ 2 min