Foto: Douglas Öhrström
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den återhämtande effekten av att vistas i naturen blir starkare för den med en stark koppling till naturen, visar forskning från Urban Studio vid Högskolan i Gävle. Och vuxnas koppling till naturen har ett starkt samband med hur ofta de var ute i naturen och lekte utomhus under uppväxten.

Vår forskning visar att för människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Forskarna från Urban Studio vid Högskolan i Gävle har skapat en upplevelsekarta, utifrån nästan 2000 upplevelser, som täcker hela Stockholms kommun. Kartan bygger på en onlineundersökning där mVänniskor kunder ge röst åt sina upplevelser av Stockholm, Var är ditt Stockholm. Analys av svaren visade vilka upplevelser som är återhämtande och för vem.

Resultaten visar att om man har en stark koppling till naturen så är sannolikheten mycket större att man får en återhämtande effekt när man är i naturområden och särskilt när man är i ekologiskt värdefulla naturområden.

– Vi kan visa dels att vad man har för attityder påverkar starkt och dels vilken typ av natur som är mest återhämtande, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Forskarna skapat en upphar levelsekarta, utifrån nästan 2000 upplevelser, som täcker hela Stockholms kommun.

Tidigare erfarenheter har stor betydelse

– Det har stor betydelse vad man kommer in i sin naturupplevelse med för tidigare erfarenheter, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Enligt Karl visar tidigare studier på ett tydligt samband mellan hur ofta man under sin uppväxt har varit i naturen och hur mycket man har lekt utomhus och ens kopplingar och attityder till naturen i vuxen ålder.

– Det nya vi ser är att detta också spelar roll för upplevelser i stunden och att det också spelar roll för välbefinnande och hälsa. Vi tror att det blir som en självförstärkande cirkel, där det ena leder till den andra, säger Karl Samuelsson.

Typ av natur spelar roll

Studien visar också att om man har en djup koppling till naturen, så har en viss typ av natur en mycket större återhämtande effekt.

– Det handlar om platser som har ekologiska värden, kanske med stora gamla lövträd, eller ängar, olika sorters ekosystem som är viktiga för den biologiska mångfalden, säger Matteo Giusti.

Stadens natur är och kommer att vara vår vanligaste kontakt med naturen. Att skapa livsmiljöer som samtidigt stöder människors välbefinnande och ekologisk hållbarhet är därför en angelägen prioritering, framhåller forskarna.

– Det motsatta gäller också, har man en låg koppling till naturen, då är det mer sannolikt att man har en återhämtande upplevelse i områden som inte har någon natur, säger Karl Samuelsson.

Vetenskaplig artikel:

The regenerative compatibility: A synergy between healthy ecosystems, environmental attitudes, and restorative experiences, PLOS ONE

Kontakt:

Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, Matteo.Giusti@hig.se

Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, karl.samuelsson@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera