Bild: Jordan Bauer on Unsplash
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur politiskt intresserad man är påverkas av om man är singel, när man går in i ett förhållande och av att förhållandet tar slut, visar en studie från Uppsala universitet.

När deltagarna i studien gick in i en romantisk relation anpassade de sig till varandras politiska intresse, när de separerade gick de tillbaka till sitt tidigare intresse.

Många studier tyder på att yttre händelser, som till exempel plötsliga stora maktförändringar i det politiska landskapet eller om det snart är val, inte påverkar en persons intresse för politik på lång sikt.

– Men intresset för politik påverkas av ens partner. Det är en av de mycket få händelser i unga vuxnas liv som faktiskt kan förändra intresset för politik och samhälle för många, säger Håkan Stattin, professor emeritus i psykologi, Uppsala universitet.

Intresset för politik planar ut med åren

Det är sedan tidigare känt att unga människors intresse för politik och samhälle ökar under ungdomsåren, för att sedan plana ut under de tidiga vuxenåren. Efter den fasen i livet förändras inte det politiska intresset i någon större utsträckning. Människor som då lägger tid på att ta till sig samhällsinformation kommer att fortsätta att göra det och människor som är ointresserade av politik kommer också fortsätta att vara det. Det är sällan så att en person går från ena gruppen till den andra.

Den nya studien, som publiceras i Journal of Youth Studies, är den första studie där man undersöker hur ens val av partner och känslomässiga omständigheter, som att vara i ett förhållande eller inte, ökar eller minskar det politiska intresset. Urvalet bestod av 1 335 personer mellan 20 och 28 år.

Partnern har starkt inflytande

– Teoretiskt sett är den romantiska partnern en person med ett särskilt starkt inflytande eftersom det är en person som de vanligtvis tillbringar större delen av sin tid med och för många kommer denna person att vara en konversationspartner för en lång tid. Därför kan man tänka att den ena partnerns politiska intresse påverkar den andra partnern genom att antingen förminska eller öka detta intresse.

Studien visar också att i relationer där båda personerna hade ett stort politiskt intresse så försökte de att förstärka partnerns politiska intresse och det var i dessa romantiska relationer som politiska diskussioner oftast skedde.

Politiskt intresse påverkar inte känslorna

Att två partners hade olika stort intresse för politik – den ena mycket intresserad och den andra inte alls – påverkade inte längden på förhållandet. Intresset för politik hade alltså liten inverkan på känslorna för varandra.

Totalt sett visar analyserna att en romantisk partner både kan minska och öka unga vuxnas politiska intressen.

Studien drar slutsatsen att mötet med en romantisk partner i tidig vuxenålder blir en möjlighet till förändringar i unga vuxnas politiska intresse men att den förändringen inte håller i sig när förhållandet tar slut, säger Håkan Stattin, professor emeritus i psykologi, Uppsala universitet.

Vetenskaplig artikel:

Håkan Stattin & Liliia Korol (2020); Is love politically blind? The role that the romantic partner plays for young adults’ socio-political interest, Journal of Youth Studies

Kontakt:

Håkan Stattin, professor emeritus i psykologi, hakan.stattin@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera