Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum
Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Museer och andra kulturinstitutioner levererar allt mer underhållning och upplevelser. Men vad händer om museibutiken blir viktigare än utställningen? I en ny bok diskuteras marknadiseringen som sker inom kultursfären.

Idéer om marknadsekonomi präglar idag både statliga och privatfinansierade kulturinstitutioner. Förutom att locka fler besökare genom attraktiva utställningar är sponsring och arrangemang av event vanligt.

– De flesta museer har idag butik, restaurang eller café som marknadsför museet. Det är inte ovanligt att besökare hittar dit snarare än in i museet, säger Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och redaktör till Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era.

Att marknadsföra har blivit nödvändigt

I boken diskuteras hur kommersiell kunskap och marknadsföring inte alltid har setts med blida ögon inom kultursfären – men hur det numer snarare ses som nödvändigt. Museer och kulturinstitutioner förväntas erbjuda upplevelser av annan karaktär än tidigare och vara tillgängliga för fler besökare. Genom att nå en bredare publik ska de bidra till ökad demokratisering och social hållbarhet. Parallellt med denna utveckling kämpar flera institutioner med ekonomiska restriktioner.

– Förhoppningen är att boken ska leda till en ökad reflektion och debatt om den pågående marknadiseringen av museer och kulturella institutioner, och om marknadsföring som ett kulturellt fenomen integrerat i dagens samhälle, säger Karin M Ekström.

Fokus på antal besökare

Marknadiseringsprocessen har inneburit att museers roll har förändrats. Från att ha varit skapade av filantropiska skäl och syfta tillbildning har de blivit värdar för upplevelser och underhållning. Karin M Ekström menar att det är viktigt att ställa kritiska frågor, som: I vilken utsträckning når kulturinstitutionerna faktiskt en bredare publik? Hur mycket dominerar tillgänglighet och underhållning verksamheterna och har det i så fall skett på bekostnad av annat?

– Det är viktigt att reflektera över om mätverktyg och mål för att nå ut till många besökare på ett lättillgängligt sätt har kommit att överskugga betydelsen av utställningar som utmanar och kräver mer av besökaren än enbart underhållning. Det finns en risk att komplexa upplevelser prioriteras bort, säger Karin M Ekström.

Om boken

Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era (red. Karin M. Ekström, Routledge 2020) är skriven av forskare inom olika vetenskapliga discipliner i Sverige och andra länder. Den vänder sig till en bred publik inom högskolor/universitet, kulturinstitutioner, företag, myndigheter, politiker, med flera.

Kontakt:

Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, Högskolan i Borås, karinm.ekstrom@hb.se, 0706-18 00 82

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera