Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att förklara varför någon tar bilen istället för andra transportmedel är psykologiska aspekter mer betydelsefulla än demografiska. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Insikterna kan vara betydelsefulla för åtgärder som ska minska klimatpåverkan.

Brukar du ta bilen till jobbet? Sannolikheten är i så fall stor att du gör det mest av gammal vana. Men vad du åker när du ska hämta barnen från dagis har kanske mer att göra med var du bor. I alla fall om studien som bland andra doktoranden Érika Ramos på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har gjort.

– Vi jämförde psykologiska variabler med sociodemografiska som förklaringsfaktorer till varför folk använder bil. Och vi kunde visa att de psykologiska var mer utslagsgivande än de sociodemografiska, säger hon.

Vanans makt

Psykologiska faktorer kunde vara rena vanor, att något transportmedel är mer praktiskt än ett annat, eller hur personer bedömer konsekvenser av sin bilanvändning; hälsoaspekter, påverkan på miljön, vad omgivningen tycker etc. Av dessa var vanor den allt annat dominerande faktorn.

– När vanan att använda bil togs med i bedömningen blev alla andra faktorer mindre utslagsgivande. Allra tydligast var detta för resor som görs regelbundet; jobbpendling och shopping, säger Erika Ramos

Studien bygger på en enkätundersökning bland 3 000 personer i storstadsområden, mindre orter och på landsbygd i Sverige. Frågorna gällde val av transportmedel för fyra olika sorters resor; pendling, shopping, nöjesresor samt resor med barn (hämta och lämna på dagis eller skola, skjuts till fritidsaktiviteter etc). Resultaten visade alltså att valen berodde mindre på bostadsort eller inkomst och mer på vanor, vad som för tillfälle var mest praktiskt, normer, överväganden av miljöpåverkan och liknande aspekter.

–  Men det var också tydligt att människor väljer olika transportmedel för olika resor, säger Érika Ramos. Även om du åker buss till jobbet, för att normen säger att du bör välja kollektivtrafik, kanske du skjutsar barnen till aktiviteter med bil, för att det är mer praktiskt.

Fokusera på psykologi för att minska bilismen

Eftersom psykologi bättre än demografi förklarar hur folk använder bil menar Érika Ramos att åtgärder för att minska bilåkande bör fokusera på psykologiska aspekter. Och en ingång kan vara insikten att folk väljer olika transportmedel för olika resor.

– Av de fyra restyperna var vanor minst dominerade för valet av nöjesresor. Vill man ändra beteendet kan det därför vara värt att börja med dessa resor, säger Érika Ramos.

Kontakt:

Érika Ramos, doktorand, Göteborgs universitet, erika.ramos@psy.gu.se,  0734401789

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera