Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Industrier och transportmedel står för den största påverkan, men även användning av lampor och maskiner bidrar. Hur mycket avslöjar en studie från Göteborgs universitet.

– För att kyla ner klimatet lokalt försöker man till exempel i Singapore motverka hettan i storstaden genom att odla växter på taken, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC.

Industrier och transportmedel står för den största klmatpåverkan, men även markanvändning har betydelse för koldioxidhalten i atmosfären och klimatet. Maskiner och lampor påverkar klimatet genom att den energi de konsumerar försvinner ut i atmosfären, även om dess inverkan på jordens temperaturökning är mycket mindre än utsläppen av växthusgaser.

Maskiner och apparater påverkar

– Det kan gälla uppvärmning eller nedkylning av hus, energi från tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, lampor och andra apparater. Detta direkta energiutsläpp har det hittills inte funnits någon siffra på globalt och det har inte heller funnits någon detaljrik kartläggning, säger Deliang Chen.

Med hjälp av en ny metod har han och hans forskarkollegor analyserat befintlig data. Nattbelysning har kartlagts via satelliter, forskarna har studerat befolkningstäthet och analyserat siffror på energiförbrukning.

– Vi har då kunnat se hur energikonsumtionen har ökat och kunnat beräkna hur den troligen kommer att öka i framtiden.

Tio procent av den globala värmeökningen

Genom att analysera dessa stora mängder data har forskarna funnit att maskiner och apparater globalt konsumerar runt tre gånger så mycket energi som för femtio år sedan.

–  Det motsvarar drygt tio procent av den globala värmeökningen av växthusgaser under samma period. Men lokalt kan den energikonsumtion som maskiner och lampor står för vara mycket högre och ge upphov till stora lokala temperaturhöjningar, ändrade regnmängder och vindar.

Studien visar att det finns särskilt utsatta områden, så kallade ”hot spots”, storstadsområden där energikonsumtionen är väldigt hög. Resultaten av studien öppnar nya möjligheter för att studera påverkan av direkt energianvändning lokalt på jordens klimat.

–  Samtidigt visar studien betydelsen och behovet av att vi alla bidrar till att den direkta energi som släpps ut från apparater minskar.

Vetenskaplig artikel:

A new global gridded anthropogenic heat flux dataset with high spatial resolution and long time series. Nature Scientific Data.

Kontakt:

Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, deliang@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera