Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När fokus ligger på mätbar kunskap och individuell prestation kommer bildämnet i kläm. Det gör att den traditionella synen på bildberättande, och val av material, reproduceras av både lärare och elever. Det visar forskning vid Umeå universitet.

Studien undersöker vilka normer och värderingar som skapas och reproduceras i grundskolans bildundervisning och hur dessa påverkar elevers möjligheter att berätta om erfarenheter, åsikter och upplevelser i bild.

Att få berätta i bild syftar till att stärka elevens förmåga att både framställa bilder och kommunicera i bild, vilket i sin tur är tänkt att stödja elevens personliga utveckling.

– Resultatet visar att det är svårt och komplext att arbeta med ett sådant långsiktigt mål när en övergripande diskurs i skolan betonar nyttoaspekter och framhåller vikten av mätbar kunskap. Lärarna uppger att de nya kunskapskraven gör det svårare att arbeta på ett utforskande vis i bild, säger Frida Marklund, som skrivit en avhandling vid Umeå universitet.

Traditionella bildlösningar bejakas

I studien framkommer att både lärare och elever reproducerar traditionella värderingar i bildarbetet, vilket bejakar tvådimensionella bildlösningar i framför allt teckning och måleri.

– ­Att lärarna bejakar traditionella tekniker och material tolkar jag både som en anpassning till krav på mätbara kunskaper och som en form av motståndshandling – som ett sätt försvara långsamma bildframställningsprocesser och den handlingsburna kunskap som finns i ämnet.

Elevernas reproduktion kan i sin tur handla om en önskan att nå ett högre betyg. Bland annat härmar de gärna exempelbilder. De kan även välja enkla motiv eller föredra material och tekniker som de redan behärskar och känner sig trygga med.

Eleverna tenderar att ta fasta på konkreta och mätbara kunskapsmål, som att exempelvis uppvisa teknisk skicklighet, snarare än att de ska utveckla en kommunikativ förmåga som kan upplevas som ett mer abstrakt mål.

– Elevernas bilder uppvisar samtidigt en mångfald av motiv, teman och berättargrepp, vilket tyder på att bilduppgifterna medger individuella och personliga bildlösningar.

Avhandling:

Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning

Kontakt:

Frida Marklund, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet, frida.marklund@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera