Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom att låta ett dataprogram analysera många röster i varierande åldrar, skulle programmet kunna hitta markörer för att en person faktiskt förställer rösten, menar Sara Skoog Waller, psykologiforskare vid Högskolan i Gävle.

Sara Skoog Waller har undersökt hur vi, bara genom att höra rösten, uppfattar egenskaper hos andra. Speciellt fokus har varit på åldersbedömningar och vad i rösten som ligger till grund för att vi tror oss höra att personen är i en särskild ålder. Forskning som kan användas för att skapa dataprogram som lär sig känna igen manipulation av rösten.

När rösten är enda ledtråden

Ålder är en väldigt viktig social markör som vi förknippar med många andra saker, förklarar hon. Polisens inspelningar från avlyssningar visar också att det är vanligt att personer som är inblandade i brott, försöker förställa rösten och i vissa fall sin ålder. Vid grooming, där vuxna män riktar in sig på att begå brott mot barn, handlar det ofta om att försöka låta yngre.

– Det finns många situationer där rösten är den säkraste eller den enda ledtråden till någons identitet, därför är denna forskning viktig, säger Sara Skoog Waller.

Rösten går att manipulera

Hennes forskning visar att vi blir lurade när vi försöker bestämma ålder utifrån en röst. Hon fann att den som talar snabbare uppfattas som yngre, men vid spontant tal minskade betydelsen av talhastigheten, då lyssnarna kom att utgå mer från ordval och röstmelodi. Bedömningarna blev också mer korrekta när försökspersonerna fick lyssna på spontant tal.

– Vi förknippar olika ord med olika åldrar. Hur fort vi talar är fortfarande viktig, men inte lika viktig som orden vi använder.

När försökspersonerna själva försökte manipulera sin ålder, talade de med en mörkare och långsammare röst när de skulle låta äldre och med en ljusare och snabbare röst för att uppfattas som yngre.

– Det stämmer inte att rösten generellt blir mörkare med åldern. Det skiljer sig beroende på kön, hos män kan rösten till och med bli ljusare i äldre ålder, säger Sara Skoog Waller.

Tvärsäkra vittnen har inte mer rätt

– För utredare hos polisen och i rättssalen är det av vikt att veta att de vittnen som är mer säkra på sina bedömningar om egenskaper hos okända personer, inte gör mer korrekta bedömningar än de som är osäkra, påpekar Sara Skoog Waller.

Det går inte att förlita sig på hur säker på sin sak, ett vittne är.

Slutsatser från studien:
    • Yngre vuxna bedöms som äldre än vad de är och äldre som yngre
    • Vi är mer säkra på våra bedömningar av kvinnliga röster, men mindre korrekta och mer osäkra när vi bedömer män
    • Kvinnor bedöms som yngre än män i samma ålder
    • Bedömare som känner sig mer säkra har inte mer rätt

AI som avslöjar manipulation

Sara Skoog Waller vill fortsätta undersöka fler talparametrar, som röststyrka, instabilitet och heshet. Information om ett stort antal åldersrelaterade talparametrar skulle bidra till möjligheter att genom AI avgöra om en person förställer sin röst.

– Att titta på åldersinformation i rösten och förställning av rösten är forskning med nya tillämpningsområden och vi tror att det är möjligt att lära dataprogram hitta markörer för att säkrare avgöra, inte bara hur gammal en person är, utan om en person förställer rösten, säger Sara Skoog Waller.

Avhandling:

Estimation of Speaker Age – Effects of Speech Properties and Speech Material

Kontakt:

Sara Skoog Waller, doktorand i psykologi vid Högskolan i Gävle, sara.wallerskoog@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera