Artikel från Linnéuniversitetet

Människor kan frivilligt ändra vissa beteenden för klimatet och miljön. Men inte om förändringen innebär att man måste bryta mot invanda levnadsmönster. Det menar en forskargrupp som testat människors vilja att investera i gröna projekt med hög risk.

Det är lätt att köpa ekologisk frukt men svårare att byta flyget mot tåg på semestern. Nu har en internationell forskargrupp med samhällsvetenskaplig inriktning utfört ett experiment som stärker tesen. De menar att deras forskning visar att omställningen till en hållbar värld inte kan ske på frivillig basis.

I experimentet fick ett urval av amerikanska medborgare en summa pengar som de kunde välja att behålla själva eller investera i verksamheter som arbetar med att motverka globala koldioxidutsläpp. Investeringen medförde en överhängande risk att förlora det satsade beloppet. Utfallet blev att deltagarna överlag valde att investera om insatserna var låga men inte när de bedömdes vara för höga.

Principer har ett pris

– Resultaten indikerar alltså att människor som vill konsumera och investera grönt i första hand följer sina principer när påverkan i deras liv är låg, säger Giangiacomo Bravo, Linnéuniversitetet, som har utfört experimentet tillsammans med Mike Farjam, också från Linnéuniversitetet, och Olexandr Nikolaychuck från Friedrich Schiller University i Jena, Tyskland.

Politiska strategier sätter i dag en stark tilltro till att samhället kan möta klimatkrisen genom att medborgarna i ökad grad blir medvetna om klimatfrågor, och att de därmed väljer att konsumera och investera grönare. Den internationella forskargruppen efterlyser, med sitt experiment som grund, att politiker i större utsträckning ska ställa sig frågan om hur effektiva sådana strategier är.

– Vår forskning pekar mot att mer informerade medborgare förvisso kan köpa mer ekologisk frukt, men att de inte tenderar att överge de beteenden som har större påverkan på klimatet, som till exempel att flyga. Det betyder att vi behöver andra typer av åtgärder, som beskattning och reglering, för att få människor att ändra de beteenden som har störst påverkan på klimatet. Om vi ska nå världens klimatmål är detta nödvändigt, säger Giangiacomo.

Kontakt

Mike Farjam, mike.farjam@lnu.se
Giangiacomo Bravo, giangiacomo.bravo@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera